ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดเงียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดเงียบ*, -ปิดเงียบ-

ปิดเงียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดเงียบ (v.) keep mum about See also: stay quiet about Ops. แพร่งพราย
ปิดเงียบ (v.) close tightly See also: shut tightly Syn. เปิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
close up (phrv.) ปิดเงียบ See also: เก็บเป็นความลับ
keep mum (phrv.) ปิดเงียบเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เก็บเงียบในเรื่อง, ไม่เอ่ยถึง Syn. keep dark, keep quiet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They merely covered up, as one does, the offensive corpses.พวกเขาแค่ปิดเงียบ เหมือนที่ทำกับศพอื่นๆ
If you thought she was dead, why did you keep quiet?ถ้าเธอคิดว่าหล่อนตายไปแล้ว ทำไมปิดเงียบล่ะ
The government has been very quiet about what's going on but in our...ทางการยังปิดเงียบเกี่ยวกับสถานการณ์
No, i-i should have kept my mouth shut.ไม่หรอก จริงๆผมความปิดเงียบไว้
She won't even discuss it.หล่อนจะปิดเงียบทันที ไม่ยอมคุยกันเลย
What, an almost sociopathic need to tell lies of omission and get something for nothing?คืออะไร การโกหกด้วยการ /N ปิดเงียบไม่ยอมพูด เพื่อให้ได้อะไรที่ไม่มีค่ามาเหรอ
Ezra's kept you to himself all this time,เอซร่าปิดเงียบไว้กับเขาคนเดียวเลย
I kept quiet for Jesse.ฉันปิดเงียบเพื่อเจสซี่
We had to keep it on the down low, 'cause of work and her m-mother.เราต้องปิดเงียบ เพราะงานและแม่ของเธอ แม่เธอไม่ชอบนายเหรอ?
Okay, more importantly than that, how do you group of morons think that you're gonna keep this quiet when Wo Fat gets here, huh?ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ปัญญาอ่อนอย่างพวกคุณจะ ปิดเรื่องนี้ได้ยังไง คิดว่าคุณจะปิดเงียบได้หรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดเงียบ
Back to top