ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดบัญชี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดบัญชี*, -ปิดบัญชี-

ปิดบัญชี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดบัญชี (v.) close an account
English-Thai: HOPE Dictionary
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closing entryรายการปิดบัญชี [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Closed his bank accounts, Canceled his credit cards, Cell phone, apartment, Everything.ปิดบัญชีธนาคาร ยกเลิกบัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ อพาร์ตเมนต์ ทุกอย่าง
I've opened an account at the bank for Julie, and they'll pay in money from my account every week, so all that's taken care of.แม่เปิดบัญชีในชื่อจูลี่ไว้ ลูกไปเบิกใช้ได้ทุกสัปดาห์
I need you to open me a Luxemburg account.ปิดบัญชีที่ลักเซมเบิร์ก
And what he really wants is to open his own bank account.และเขาอยากจะเปิดบัญชีธนาคารส่วนตัว
Why do you want to give him a bank account?ทำไมคุณถึงอยากจะเปิดบัญชีให้เขา
I want to close all my accounts.ฉันอยากจะปิดบัญชีทั้งหมดนะ
I mean I'm gonna need to close out the account.ผมบอกว่า ผมอยากจะถอนเงินปิดบัญชีครับ -แต่ว่า มันถูกปิดไปแล้วนะ
Hey. Will you open a checking account for me?เฮ้ยนี่ แกไปเปิดบัญชีให้ฉันหน่อยได้มั้ย ?
You open an account with my money and then write the check for me.แกก็เอาเงินฉันไปเปิดบัญชี\ แล้วก็ตีเช็คมาให้ฉันไง
I'd be a little nervous to narc-out a guy with no money after you'd just opened a four thousand dollar account.เป็นฉัน ฉันก็คิดหนักที่จะแฉคนที่ไม่มีเงิน หลังจากแกเพิ่งไปเปิดบัญชีสี่พันเหรียญมา
Mrs. Park stopped calling me and closed her account.เกิดคุณนายปาร์คหยุดโทรหาชั้น และปิดบัญชีของเธอ
He put them in a safety deposit box, but I bet the box is at the bank where he keeps his checking account,เก็บไว้ในตู้นิรภัย ฉันพนันได้ว่าเขาต้องเก็บไว้ที่ธนาคาร ที่เขาเปิดบัญชีเอาไว้
Next time I sack you.ต่อไปผมจะปิดบัญชีคุณเอง
We don't get fooled againแคมป์เบลล์เกือบจะได้ปิดบัญชีเขาอยู่แล้ว
Vargo closed out two bank accounts the day before he disappeared, withdrawing a total of $11,350.วาร์โก้ได้ไปปิดบัญชีสองบัญชีในวันก่อนเขาหายตัวไป. การเคลื่อนไหวในบัญชีมีทั้งหมด 11,350 ดอลล่าห์
I just couldn't make it to the bank the day we opened it.เราแค่ยังไม่ได้ทำมัน\ ในวันที่เราเปิดบัญชีธนาคาร
You are going to forgive her for opening that account,คุณกำลังให้อภัยเธอในการเปิดบัญชีลับ
Roland's in there with his whole army. I'm gonna go back there and end this. What do you think?ฉันจะกลับไปปิดบัญชีมัน จะระเบิดมันให้ทะลุไปถึงทอมบัคตู
I need you to close out Abu Dhabi and Eritrea.ฉันอยากให้นายปิดบัญชีอาบู ดาบิ และ เอริเทียร์
Bring Misa Amane here. Kira and I have a score to settle.ไปพาอามาเนะ มิสะมาที่นี่ คิระกับผมจะได้ปิดบัญชีกัน
Close the deal with the mystery manฉะนั้น ปิดบัญชีหนุ่มลึกลึบนั้นซะ
If this keeps up, I've gotta open a bank account for you.ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไป ฉันคงต้อง เปิดบัญชีให้นายแล้ว
I'd like to transfer some of my miles. Can I open up an account to Jim and Julie Miller?ผมต้องการโอนไมล์สะสมของผมจำนวนหนึ่ง ผมจะเปิดบัญชีให้จิมและจูลี่ มิลเลอร์ ได้ไหมครับ
One emptied his I.R.A., the other, his kid's college fund.รายนึงปิดบัญชีกองทุนสำรอง อีกรายก็เงินสำรองการศึกษาลก
The lawyer suggested some creative accounting.ทนายแนะนำให้เปิดบัญชีใหม่ขึ้นมา
I just want to withdraw the $10,000 so I can be sure the Luxembourg account is properly set up.ฉันต้องการถอนเงิน 10,000 เหรียญ เพื่อให้ฉันสามารถมั่นใจได้ว่า เปิดบัญชีที่ลักเซมเบิร์กเรียบร้อยแล้ว
He also closed all his accounts and handed his entire estate over to a victims support group.เขาเพิ่มจำนวนเงิน เป็น $100,000 สำหรับการฆ่าครั้งเดียว เขายังปิดบัญชีทั้งหมดของเขาด้วย
He closed all his accounts and paid off his utility bills.เขาปิดบัญชี และชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด
Then she asked if I wanted to open up a bank account.แล้วเธอก็ถามผมว่า จะเปิดบัญชีธนาคารมั้ย?
I opened a new account and put $18,000 in it.ฉันเปิดบัญชีใหม่ ใส่เงินเข้าไป 18,000 เหรียญ
We have a joint account there.เราเปิดบัญชีร่วมกัน แต่กล่องนั่น
I'm sure he'll want to even the score face-to-face.ข้ามั่นใจว่าเขาต้องการที่จะ ปิดบัญชีตัวต่อตัวกับข้าแน่
If Penny's going to be spending nights here again, you'll need to set up an escrow account.นายต้องเปิดบัญชีค่าเสิยหายขึ้นมา
Or actually start a retirement account.หรือจริงๆแล้ว เปิดบัญชีเงินเก็บตอนเกษียน
Well, she wanted to close out her account, but I told her I wouldn't be able to give her everything today.เธอต้องการปิดบัญชี แต่ฉันบอกเธอว่า ฉันไม่สามารถให้เงินทั้งหมดได้วันนี้
Mrs. Sparks isn't the first customer to consider closing her accounts.คุณสปาร์ก ไม่ใช่ลูกค้ารายแรก ที่ต้องการ ปิดบัญชี
Hi, I'm interested in opening a combined MMA and checking account.ครับ ผมอยากเปิดบัญชีผสม ระหว่างแบบตลาดเงินและแบบเช็ค
What, did you come here to finish the job?ทำไม มาที่นี่เพื่อปิดบัญชีงั้นหรือ
He thinks it'll take several high-level phone calls for a bank in Geneva to open up its books.คงต้องโทร.หาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน กว่าที่ธนาคารในเจนีวา จะเปิดบัญชีให้เราดู
Clients travel here from all over, so we have an account with the hotel.ลูกค้าเดินทางมาที่นี่ จากทุกมุมโลก เราเลยต้องเปิดบัญชีกับทางโรงแรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดบัญชี
Back to top