ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดความ*, -ปิดความ-

ปิดความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดความ (v.) hush up See also: conceal a matter, keep secret, suppress Syn. ปิดบัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fig leaf (n.) สิ่งปกปิดความผิด See also: สิ่งปิดเรื่องน่าอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll let you get back to protecting the greater good, you freakin' robot.ปิดความลับเข้าไปเถอะ ทำตัวเส็งเคร็ง
Unless you've been concealing an abundant knowledge--นอกจากว่าคุณจะ ปกปิดความรู้จำนวนมหาศาล
Now it's my turn to refuse youตอนนี้ก็เปิดความผมจะปฏิเสธนาย
I didn't know. I sensed. And I told you that as my wife in confidence.ผมไม่เคยรู้ ผมรู้สึกได้ และผมได้บอกคุณ ในฐานะที่คุณเป็นภรรยาที่ควรจะปกปิดความลับ
And if you would be so kind... as to conceal the unhappy truth as long as possible.และถ้าคุณจะเมตตา... ช่วยปกปิดความจริง ที่ไม่น่าอภิรมย์นี้ให้นานเท่าที่จะนานได้
I lay myself open, and you mock me with kitchenware.ผมเปิดความในใจ และคุณก็คุยเรื่อง เครื่องครัว
I will keep your secret, and you, you convince Mr. Fogg to allow me to travel the world with you.ฉันจะช่วยคุณปิดความลับ คุณก็กล่อมให้คุณฟ็อกก์พาฉันไปด้วย
You know, I'm starting to think that you've invented this whole sabotage nonsense to cover the fact that you were running around on me with your little mystery girl the whole time we were in Nanjing.รู้มั๊ย ฉันเริ่มคิดอะไรออกแล้วล่ะ ฉันว่าคุณแต่งเรื่องที่ฉันทำเครื่องบินของคุณพังขึ้นมาเนี่ย เพื่อปกปิดความจริงในเรื่องที่คุณคิดจะนอกใจฉัน
He used to say artists used lies to tell the truth while politicians used them to cover the truth up.ท่านเคยพูดว่า "ศิลปินใช้การโกหก" เพื่อบอกเล่าความจริง... ...ขณะที่นักการเมืองใช้มัน เพื่อปกปิดความจริง.
It's time for the truth to be hidden.มันถูกเวลาที่ต้องปกปิดความจริง
Why are you being so childish? How long will you hide there?ทำไมเธอถึงทำตัวเป็นเด็กอย่างนี้ เธอปิดความรู้สึกไว้นานแค่ไหนแล้ว
Oh thorny Rose, is thy Iris closed for me?โอ้ กุหลาบซึ่งเต็มด้วยหนาม คือเธอ\ เทพเจ้าแห่งสายรุ้งผู้ปกปิดความลับเพื่อฉันหรือ?
Willing to die for your secret.ยินดีตายเพื่อจะปิดความลับ
He took the location of Mary's sarcophagus with him.พวก เขาปิดความลับที่ซ่อนโลงแมรี่เอาไว้
They were meant to remain in the silent shadows,keeping their secrets.พวกเขาควรจะอยู่ใต้ความมืดมิดที่เงียบสงบนั้นต่อไป ปกปิดความลับ
I never concealed my doubts.- ผมไม่เคยปกปิดความสงสัยของผม
Something much bigger.- เธอปกปิดความลับอะไรที่ร้ายก็ได้
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว
I can't turn my emotions on and off like some robot.ผมไม่สามารถเปิดหรือปิดความรู้สึกได้ เหมือนหุ่นยนต์บางตัว
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง
You cannot hide the truth forever.คุณไม่สามารถปกปิดความจริงไปได้ตลอดกาล
All that heavy makeup just hides your beauty.การแต่งหน้าจัดแบบนั้น มันจะปกปิดความสวยของคุณ
You know what? No. I covered your ass with those kids when you left me.คุณรู้อะไรมั้ย ไม่เลย ฉันปกปิดความไม่ดีของคุณ ไม่ให้ลูกรู้ตอนที่คุณทิ้งฉันไป
Citizens of the human hive, your leaders have withheld the truth.พลเมือง แห่งรังมนุษย์, yผู้นำของพวกเจ้า ได้ปกปิดความจริง.
But I do know they sent someone to kill Burnett and frame me to cover up their involvement in everything that's happened today, including the attack on the white house.แต่ผมรุ้ว่าเค้าส่งมาฆ่าเบอร์เน็ตต์ เพื่อปกปิดความเกี่ยวข้อง ในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้
To cover up the fact that they helped Juma stage the terrorist attacks today.เพื่อปกปิดความจริงที่พวกเขาช่วยจูม่า ในการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ
And because she was so good at hiding her true identity, we can't prove otherwise.และเธอก็เชี่ยวชาญในการปกปิดความผิด\\\ เราเลยจับมือใครดมไม่ได้ จริงอยู่ที่พวกคุณได้เซ็นต์สัญญาพ้นผิด
Now, folks, for the past few years, we have had a highly secret, special research unit that has been working on something that we like to call Project Samson.คุณๆ ที่รัก หลายปีที่ผ่านมา เราได้ปกปิดความลับที่แผนกวิจัยเอาไว้ พวกเขากำลังดำเนินโครงการที่เรียกว่า "โปรคเจคท์ แซมสัน"
That we keep the existence of our kind a secret.ปกปิดความลับ เรื่องเผ่าพันธุ์เรามีตัวตน
I'm not covering for your stupid little fling anymore.ฉันไม่อยากปดปิดความสัมพันธ์ทุเรศๆของคุณอีกต่อไปแล้ว
Is it wrong to keep a secret?ผิดเหรอที่ปิดความลับ
He's wrapping his loneliness with violence.เขาใช้ความรุนแรงปกปิดความโดดเดี่ยวของเขา
To keeCongress in the dark.เพื่อปิดความลับให้สภา
You locked all those feelings up in a cage, living each day while holding your breath.นายปกปิดความรู้สึกนั้นเอาไว้ อยู่ไปวันๆ หายใจไปวันๆ
And Angie had to protect her secret.และแองจี้ต้องปกปิดความลับ
Today the US granted the V's diplomatic relations.ในวันนี้ทางสหรัฐ ได้เปิดความสัมพันธ์ทางการฑูต กับพวก V แล้ว
Now I need you to put your thinking caps on because I want each of you to draw what you think the future is going to look like.ตอนนี้ครูต้องการให้พวกเธอเปิดความคิด แต่ละคนลองวาดภาพอนาคตข้างหน้า
That's why we cover mirrors, light candles, open the shades so that they may find their way out.เราจึงต้องใช้กระจกเงา จุดเทียน เปิดความสว่างให้เงามืด เพื่อบางทีพวกเขาอาจพบทางออก
Being open about their abilities.ไม่ต้องปกปิดความสามารถพิเศษของพวกเขา
Mexican flannelbush is on the verge of extinction, right?มีข่าวลือว่าชาวเม็กซิกันปกปิดความลับไว้ใช่มั๊ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดความ
Back to top