ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิงปอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิงปอง*, -ปิงปอง-

ปิงปอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิงปอง (n.) table tennis See also: ping pong
English-Thai: HOPE Dictionary
ping-pong(พิง'พอง) n. ลูกปิงปอง
table tennisn. กีฬาปิงปอง, Syn. Ping Pong
English-Thai: Nontri Dictionary
racquet(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ping-pong (n.) ปิงปอง
paddle (n.) ไม้สำหรับตีเทนนิสหรือปิงปอง
table tennis (n.) กีฬาปิงปอง See also: เทเบิลเทนนิส
table tennis ball (n.) ลูกปิงปอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is the same as tennis, ping pong, chess.มันเหมือนกับกีฬาเทนนิส ปิงปอง หมากรุก
Ping-Pong in the west arcade, softball in the east diamond.ปิงปองอยู่ตึกด้านตะวันตก ซอฟบอลอยู่ด้านตะวันออก
Ping-Pong is not the Macarena.ปิงปองไม่ได้เป็น Macarena
"Ping Pong balls"? I thought you said, "King Kong's balls."ลูกปิงปองเหรอ นึกว่าพูดว่าไข่คิงคอง
When a golf ball and table tennis ball is thrown at same speed!เมื่อลูกกอล์ฟและลูกปิงปอง ถูกขว้างมาด้วยความเร็วเท่าๆกัน
Don't worry. Don't worry. I got another ball.ไม่ต้องห่วง ๆ ฉันมีปิงปองลูกใหม่
Turley, nobody gets to me. We'll play more Ping-Pong later, okay?เทอร์ลี่ ถ้าไม่มีใครเข้าถึงตัวฉัน ซ้อมเสร็จเราจะไปตีปิงปองกัน
I haven't played table tennis in quite a while.ผมไม่ได้เล่นปิงปองมาพักใหญ่แล้ว
You have to lean in, and hit through the ball.คุณต้องเรียนรู้ วิธีการตบลูกปิงปอง
So, tell me, what's a beautiful, young, American Ping-Pong player doing mingling amongst the British upper class?ช่วยบอกที ว่าสาวน้อยอเมริกัน นักตีปิงปองกำลังทำอะไร ถึงมาอยู่ในงานสังคมชั้นสูง ของคนอังกฤษได้
We have a Ping-Pong table in our basement.เรามีโต๊ะปิงปอง ที่ห้องใต้ดิน
4 times ping pong champion. Never lost a match.เป็นแชมป์ปิงปอง 4 ครั้ง ไม่แพ้แม้แต่ครั้งเดียว
Inter-school table tennis tournament.การแข่งขันปิงปองระหว่างโรงเรียน
Carrying the new paddle, he ran home to show his father, only to witness his family brutally murdered by Man and Chow.ถือไม้ปิงปองอันใหม่ เขาวิ่งกลับบ้านเพื่อเอาไปอวดพ่อของเขา เพียงเพื่อไปเป็นพยานว่า
Randy, you're only 12 years old, and already they're saying that your name will go down among those of the greatest Ping-Pong players ever to take up the sport.แรนดี้, คุณเพียงอายุ 12 ปี, และแล้วพวกเขากำลังบอกว่า ที่ชื่อของคุณ จะลงไปในหมู่ผู้ จากที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เล่นปิงปอง ที่เคยใช้เวลาถึงการเล่นกีฬา
The Peppermill's very own Ping-Pong wizard...เปปเปอร์ของ ตัวช่วยสร้างปิงปองของตัวเองมาก ...
You see, Randy, Feng is a Ping-Pong fanatic.คุณจะเห็นแรนดี้, ฮเป็นคนบ้าปิงปอง
Look, you don't have to do anything but play Ping-Pong, man.Look, คุณไม่ได้ ที่จะทำอะไร แต่เล่นปิงปองมนุษย์
The world's greatest Ping-Pong instructor owns a takeout restaurant?ของโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สอนปิงปอง เจ้าของร้านอาหารที่ซื้อกลับบ้านได้หรือไม่
You're not around girls much or you probably wouldn't play Ping-Pong, right?คุณไม่ได้ไปรอบ ๆ สาว ๆ มาก หรือคุณอาจจะไม่ เล่นปิงปองขวา?
Yeah, well, I thought that your dad played Ping-Pong.ใช่ดี ผมคิดว่าคุณพ่อของคุณ เล่นปิงปอง
Nobody else would be caught dead on Operation Ping-Pong.คนอื่นจะ ถูกจับที่ตายแล้ว เกี่ยวกับการดำเนินงานปิงปอง
Real Ping-Pong is not played for trophies.จริงปิงปอง คือไม่ได้เล่นเพื่อถ้วยรางวัล
Welcome to the underbelly of Ping-Pong.ยินดีต้อนรับสู่ underbelly จากปิงปอง
People bet on Ping-Pong here.คนเดิมพันปิงปองที่นี่
Hey. Less talkie-talkie. More Ping-Pong.เฮ้ หักวิทยุวิทยุ เพิ่มเติมปิงปอง
The Ping-Pong table doesn't know that.ตารางปิงปอง ไม่ทราบว่า
What you playing at, T-Ball?นายเล่นไรอยู่ ปิงปองหรอ
The current company spokesperson is a table tennis player but people don't recognize him.โฆษกของบริษัทเราตอนนี้ คือนักปิงปอง แต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลย
Back where I come from they call me "Ping Pong Dre", alright?กลับไปที่ที่ผมมา/ เขาเรียกผมว่า/ เดร์พ่อหนุ่มปิงปอง โอเค?
And when they weren't here, he'd play ping-pong with me.ตอนเพื่อนเค้าไม่อยู่ เค้ามักจะเล่นปิงปองกับฉันเสมอ เค้าเก่งมากเลยล่ะ
But at the moment, I could buy Mount Auburn Street, take the Phoenix Club and turn it into my ping-pong room.แต่ตอนนี้ ผมสามารถซื้อ ถนน Mount Auburn ทั้งสาย แล้วก็เอาชมรมฟินิกซ์มาทำเป็น ห้องตีปิงปองผมยังได้เลย
And Donnie was a rocket scientist compared to that boy who wanted to get beer pong into the olympics.ถ้าเทียบกับหมอนี่ที่อยากเอา เกมโยนลูกปิงปองใส่ถ้วยเบียร์
We only have the one sofa. Can you sleep on a ping-pong table?เรามีโซฟาตัวเดียว คุณนอนบนโต๊ะปิงปองได้มั้ย?
Baseball? Soccer? Ping-pong?เบสบอล,ซอคเกอร์,ปิงปอง?
Five-O. One-time. Pigs.หัวปิงปอง ครั้งเดียว พี่เบิ้ม
Um, they prefer to be called "ping pong ball artists."แต่ก่อนร้านนั่น ถูกเรียกว่าศิลปินลูกปิงปอง
Let's get it on like Ping-Pong in Hong Kong!จะทุบมันให้บุบเหมือนลูกปิงปอง!
Oh, crap! It's the fuzz!โอ้ แย่แล้ว หัวปิงปองมา
Yeah, but you guys keep bouncing me back and forth like I'm a ping-pong ball.ช่าย,แต่พวกคุณ เอาแต่ให้ฉันเด้งไปโน่นมานี่ ยังกะฉันเป็นลูกปิงปอง

ปิงปอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิงปอง
Back to top