ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิกนิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิกนิก*, -ปิกนิก-

ปิกนิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิกนิก (n.) picnic
English-Thai: HOPE Dictionary
field dayวันเล่นกีฬา,วันปิกนิก,วันรื่นเริง,วันฝึกซ้อมสนาม,วันที่มีการแสดงบนสนาม
English-Thai: Nontri Dictionary
picnic(vi) ไปปิกนิก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Picnicปิกนิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A picnic. Somewhere.ปิกนิก ที่ไหนสักแห่ง
Picnics, hot dogs, fireworks.ปิกนิก ฮอตดอก พลุสวยๆ
Picnics by the lake, dancing naked in candlelight.ปิกนิกริมทะเลสาบ เต้นรำเปลือยท่ามกลางแสงเทียน
The next three days are not going to be a picnic.จะไม่ได้ไปจะปิกนิก ฉันต้องการให้คุณมาหาฉัน
That's the thing about war.มันเป็นปิกนิกเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้า ซ้ายไปถูกต้อง
We went there for a picnic and made love under that oak.เราไปที่นั่นสำหรับปิกนิกและทำให้ความรักที่ใต้ต้นโอ๊ก
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ?
When they went on a picnic no kid would hold his handsตอนที่พวกเขาไปปิกนิก ไม่มีเด็กคนไหนอยาก จับมือเขา
And if it doesn't, we'll just have a picnic in the car.แล้วถ้ามันไม่กับมาดีอีก เราปิกนิกกันในรถก็ได้
If something like this happens again, we'll go on a picnic together.ถ้ามันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอีก เราจะไปปิกนิกด้วยกัน
The year of 1987, A high school Fall picnic Go! Go!ปี 1987 ปิกนิกหน้าฤดูใบไม้ร่วง ไป ไป
Might have stopped the picnic, but--อาจจะหยุดการปิกนิกได้ แต่--
All set for your picnic?จัดเตรียมงานปิกนิกของคุณแล้วเหรอ
Tomorrow we can take them on a picnic.พรุ่งนี้เราจะเอาพวกเขาไปปิกนิก
Well, it's a real Fourth of July picnic.เหมือนไปปิกนิกยังไงยังงั้น
It's your mom's special day. - We're having a picnic. - Whoo!เป็นวันของแม่ เราจะไปปิกนิกกัน
I want to thank Pistol Patty's Cowboy Creamery for sponsoring our end-of-the-year picnic.ฉันอยากจะขอบคุณ Pistol Patty's Cowboy Creamery ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของเรา
I posed as a fake ice cream company, sponsored your end-of-the-year picnic, and waved enough money under your students' noses to provoke them to destroy their own campus.ผมแอบอ้างเป็นบริษัทไอศกรีม ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของคุณ และเอาเงินมาล่อนักศึกษาของคุณ
The whole family was picnicking on the lake.ทั้งครอบครัวกำลังปิกนิก ที่ทะแลสาบ
So she did it really proper. She packed a picnic.หล่อนเตรียมตัวอย่างดี จัดตะกร้าปิกนิกมา
♪ And have a picnic on Labour Day ♪#แล้วไปปิกนิกในวันแรงงาน#
♪ Life with my dad wasn't ever a picnic ♪#ใช้ชีวิตกับพ่อฉันน่ะ ไม่เหมือนไปปิกนิกหรอก#
Well, good, 'cause where we're headed doesn't sound like a picnic.เอ่อ ดี เพราะที่เรากำลังมุ่งหน้าไปไม่เหมือนการไปปิกนิกเลยนะ
It's--it's a fourth of July picnic.มัน... มันเป็นวันที่ 4 กรกฏาคม การปิกนิก อืม
According to an article, he and Tess were having a lakeside picnic with their son, they got in an argument, they didn't notice that the boy had wandered off, and he drowned.จากบทความหนัวสือพิมพ์ เขาและเทส กำลังไปปิกนิกริมทะเลสาบกับลูกชาย พวกเขามีปากเสียงกัน
Oh, I'm well aware it's not "a picnic", Mr. Save the Day.ผมรู้ดีน่าว่าไม่ใช่ "ปิกนิก" พ่อยอดชาย
Are you guys having a picnic?พวกคุณ ปิกนิกหรือไม่
I'm even thinking you could perform at the policemen's Fourth of July picnic next month.ฉันได้คิด คุณสามารถดำเนินการ ที่เป็นตำรวจ ที่สี่ของปิกนิกกรกฎาคมเดือนถัดไป
We're outside the hotel having a little cookout.นอกโรงแรม ออกมา... ทำปิกนิกกินกัน
We're trying to have a perfectly safe cookout over here.ตรงนี้จะปิกนิกแบบปลอดภัยกัน
Bringing cheese and wine like we're old friends going for a picnic.หอบเหล้ายาปลาปิ้งมา ยังกะปิกนิกกับเพื่อน
We had a picnic there once, that hollow there.เราเคยมาปิกนิกที่นั่นครั้งหนึ่ง เวิ้งตรงนั้น
Weather's gonna be nice, pretty girls, fresh air, be like a big picnic.ฟ้าใส สาวสวย อากาศสดชื่น เหมือนไปปิกนิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิกนิก
Back to top