ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากร้าย*, -ปากร้าย-

ปากร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากร้าย (v.) be sharp-tongued See also: be foul-mouthed
English-Thai: HOPE Dictionary
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
shrew(ชรู) n. หญิงอารมณ์ร้าย,หญิงปากร้าย,สัตว์กินแมลง คล้ายหนูแต่มีจมูกยาวแหลม
shrewish(ชรู'อิช) adj. อารมณ์ร้าย,ปากร้าย., See also: shrewishly adv. shrewishness n.
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern
English-Thai: Nontri Dictionary
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
shrew(n) หญิงปากร้าย,หญิงอารมณ์ร้าย,หญิงปากจัด
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrew (n.) ผู้หญิงปากร้ายหรืออารมณ์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ
Marry the shrew? I become the sultan.แต่งงานกับผู้หญิงปากร้ายรึ ข้าจะเป็นสุลต่าน
You're not as mean as you think you are, you know that?เธอไม่ได้ปากร้ายเหมือน ที่เธอคิดไว้หรอกนะ รู้มั้ย?
My old man was an abusive drunk who abandoned his family.พ่อผมเป็นตาแก่ขี้เมาปากร้ายที่ทิ้งครอบครัวไป
Mouthy little son of a bitch.ไอ้เจ้าเด็กปากร้ายคนนั้น
How can someone who cooks for people have such a dirty mouth?คนที่ทำอาหารให้คนอื่นจะปากร้ายแบบนี้ได้ยังไง
Shall we have a drink then?เธอมันผู้หญิงใจร้าย เธอมันผู้หญิงปากร้าย
I never realized you were so cynical, Trick.ฉันไม่เคยรู้ว่าคุณปากร้ายนะ ทริค
Some people call it "cynical," others call it "realistic."บางคนก็ว่าปากร้าย บางคนก็ว่าพูดตามตรง
Remember, even near holy sites there are brothels and plenty of loose-tongued officials who visit them.โปรดจำไว้ว่าแม้จะอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีซ่องและมากมายของ เจ้าหน้าที่ปากร้ายที่มาเยี่ยมชมพวกเขา
I know you play like you're the meanest and the hardest... but, actually, you're the most scared of all.ภายนอกปากร้ายใจดำ แต่ข้างในโคตรหวาดหวั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากร้าย
Back to top