ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากปลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากปลา*, -ปากปลา-

ปากปลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากปลา (n.) prow See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish´s mouth
ปากปลา (n.) prow See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish´s mouth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would Trouty Mouth work?ปากปลาเทราซ์นี่ใช้ได้มั้ย
Look, here comes that vulgar Brown woman.ยัยบราวน์ปากปลาร้ามาแล้ว
Sorry about this, we'll have your welcoming party another time.เธอมันยายเมาส์ปากปลาร้า
It's called, "Trouty Mouth."เรียกว่า " ปากปลาเทราท์"
Yes, you are. Mr. Shue, we're not doing a song at Regionalsครูชูว์ เราคงไม่เอาเพลงปากปลาเก๋า
I wrote another verse of "Trouty Mouth."หนูแต่งท่อนใหม่ สำหรับเพลง "ปากปลาเก๋า"
♪ You're Lebanese, you're Orient ♪# จะเป็นเลสเบี้ยน หรือเป็นคนจีน # [ปากปลาเก๋า]...
Like my abs and my fish lips?กล้ามหน้าท้องของผมกับปากปลา?
Trouty Mouth inspired me to try my hand at songwriting.นายปากปลาเทร้าท์เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเขียนเพลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากปลา
Back to top