ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากกาหมึกซึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากกาหมึกซึม*, -ปากกาหมึกซึม-

ปากกาหมึกซึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกาหมึกซึม (n.) fountain pen
English-Thai: HOPE Dictionary
fountain penn. ปากกาหมึกซึม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burin (n.) ปากกาหมึกซึม See also: ปากกาปลายแหลม Syn. stylograph
fountain pen (n.) ปากกาหมึกซึม
stylograph (n.) ปากกาหมึกซึม See also: ปากกาปลายแหลม Syn. stylus
stylus (n.) ปากกาหมึกซึม See also: ปากกาปลายแหลม Syn. stylograph, burin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fountain pen lt's a fountain penปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกซึมจริงๆ
One of these fountain pens is missing. Okay.ปากกาหมึกซึมหายไปด้ามหนึ่ง โอเค
Mister, thank you for the fountain penน้าครับ ขอบคุณสำหรับปากกาหมึกซึม ตอนแรก
You knew... the notebook was written in a water-based ink pen.นายรู้ สมุดนั่นถูกเขียนด้วยปากกาหมึกซึม
I mean, who the hell writes with a fountain pen anymore?ดูสิ,ไม่มีใครที่ไหน เขียนหนังสือด้วยปากกาหมึกซึมอีกแล้ว
By any chance, yesterday, in front of the hotel, did anyone pickup a fountain pen?ใครก็ได้ เมื่อวานนี้มีใครเจอปากกาหมึกซึม ตกอยู่หน้าโรงแรมบ้างไม๊คะ?
Honey, honey... that's the nib of a fountain pen.ที่รัก,ที่รัก... นั่นมันปลายของปากกาหมึกซึม
He was stabbed in the neck with a fountain pen?เขาถูกแทงที่คอ ด้วยปากกาหมึกซึม ช่าย,หรือถูกลอบสังหารโดยโป๊ป
Or stabbed in the neck with a fountain pen.หรือถูกแทงที่คอ ด้วยปากกาหมึกซึม
My hand slipped, but my DNA ended up in the fountain pen, and so did our bad guy's fingernail.มือผมลื่น แต่DNAของผม ไปจบที่ปากกาหมึกซึม ดังนั้น,ของคนร้ายก็เหมือนกัน
You don't make it to the ice pick, the decanter or the fountain pen.เธอทำไม่ได้หรอก ไม่ว่าเหล็กแทงน้ำแข็ง ขวดเหล้า หรือปากกาหมึกซึม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากกาหมึกซึม
Back to top