ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั่นไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั่นไฟ*, -ปั่นไฟ-

ปั่นไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั่นไฟ (v.) generate electricity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll see to that. You check the generator.ฉันดูเอง คุณไปตรวจดูเครื่องปั่นไฟซิ
The hospital's generator went down and Jeremy vanished.เครื่องปั่นไฟ โรงพยาบาล เกิดขัดข้อง แล้ว เจอมี ก็หายตัวไป
Luckily we've got our own genny, enough tea and biscuits to sink a ship.โชคดี เรามีเครื่องปั่นไฟ แล้วชากับคุกกี้อีกเพียบ
... thatit'llrun...... ที่เครื่องปั่นไฟจะทำงาน...
Have Viktor check the fuel in the generators.วิคเตอร์ นายตรวจเชื้อเพลิงในเครื่องปั่นไฟที.
We are running on generators.เรามีเครื่องปั่นไฟเอง
Morgan, see if you can go find a generator.มอร์แกน, นายจะ ลงไปหาเครื่องปั่นไฟสิ
Now go find the generator.ไปหาเครื่องปั่นไฟกันได้แล้ว
Now go find the goddamn generator.ไปหาเครื่องปั่นไฟได้แล้ว
Just gotta *douse the accelerator!หยุดเครื่องปั่นไฟ! เดี๋ยวนี้เลย!
They're popping our generators!มันพังเครื่องปั่นไฟแล้ว
The hospital's generator is about to give out.เครื่องปั่นไฟที่โรง'บาลกำลังจะพัง
The generator?เครื่องปั่นไฟน่ะเหรอ?
No, no, I turned the generator off.ไม่ ไม่ใช่ ผมปิดเครื่องปั่นไฟแล้ว
Go on, fire it up. All right!เปิดเครื่องปั่นไฟ พอแล้ว
Fellas, it doesn't even matter about the generator.ถ้างั้น, ช่างหัวเครื่องปั่นไฟเถอะ
Kid, I'm going to start the motor, you raise the door, and you yell out when you got enough room.ไอ้หนู, ชั้นจะเปิดเครื่องปั่นไฟ, ส่วนแกเปิดประตู และบอกด้วยว่าต้องเปิดเมื่อไหร่
You guys going to let this kid risk his life over a generator that doesn't even matter?พวกคุณจะให้เด็กนี่ออกไปเสี่ยงชีวิต ด้วยเครื่องปั่นไฟที่ไม่ได้ใช้งั้นเหรอ
David, it's no good!เดวิด, นี่มันไม่ดีแล้วนะเนี่ยะ เปิดเครื่องปั่นไฟ เฮ้... ผมขอโทษ
Oh, well, I got a generator for the essentials.ผมมีเครื่องปั่นไฟน่ะ
But before that, we will have to start the power generator.แต่ก่อนอื่น ต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนนะจ๊ะ
That's the backup generator.นั่นเป็นเครื่องปั่นไฟสำรอง
About the 3210 generator we're installing.เกี่ยวกับ เครื่องปั่นไฟ รุ่น 3210 ที่เรากำลังติดตั้ง
Turn of the generator!! ปิดเครื่องปั่นไฟซะ!
Turn of the generator!ปิดเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวนี้!
Plus, the genny needs gas, we're almost out of propane, and my back is killing me from that piece-of-crap cot.เราได้เตรียมกำหนดการ เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว บวกกับเครื่องปั่นไฟต้องการน้ำมันเชื้อเพลง ถังแก็สโปรเพนเราใกล้จะหมดแล้ว แล้วคุณดันกลับมาฆ่าผม ด้วยส่วนแบ่งที่มหาศาลนั่น
There was one on the dock. Right by the generator.มีอยู่อันนึงที่ท่าเรือ อยู่ข้างๆ เครื่องปั่นไฟ
There's no power anywhere, and... there's a generator here.ไฟดับหมดทั้งเมืองเลย แล้ว มีเครื่องปั่นไฟที่นี่ ฉันไม่รู้จะไปที่ไหนแล้ว
How long is your generator gonna last?เครื่องปั่นไฟนี่จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกัน
Do you have a generator?คุณมีเครื่องปั่นไฟมั้ย
But what we do know is,no unusual tire tracks,no portable generator, nothing to indicate that the killer tapped into the power lines.แต่สิ่งที่เรารู้คือ รอยล้อที่ไม่ปกติ และเครื่องปั่นไฟแบบพกพา ไม่มีอะไรชี้ว่า ฆาตกรติดอะไรที่สายไฟแรงสูง
We sucked the town dry of gas just to run the generators.ดูดน้ำมันทั้งเมือง มาใช้กับเครื่องปั่นไฟจนหมด
There's a backup generator.เราก็มีเครื่องปั่นไฟสำรอง
And if that goes? The cell doors will open.แต่ถ้าเครื่องปั่นไฟดับอีก ประตูคุกจะเปิด
The machine's dead. The power source, ain't.เครื่องพังไปแล้ว\แต่ที่ปั่นไฟยังทำงาน
Generators need every drop of fuel they can get.เครื่องปั่นไฟต้องการน้ำมันนี่
The basement generators...เครื่องปั่นไฟของห้องใต้ดิน...
Yeah, a lot of dead generators and more empty fuel drums than I can count.ใช่ เครื่องปั่นไฟเสียเต็มไปหมดเลย แถมยังมี ดรัม(สื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง)ที่ไม่มีเชื้อเพลิง นับไม่ถ้วนเลย
I guess the generator just kicked in.เครื่องปั่นไฟคงเพิ่งทำงาน
Uh, excuse me while I check on the generator.ขอตัวสักครู่ ผมจะไปเช็ค เครื่องปั่นไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั่นไฟ
Back to top