ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัดความรับผิดชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัดความรับผิดชอบ*, -ปัดความรับผิดชอบ-

ปัดความรับผิดชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัดความรับผิดชอบ (v.) be irresponsible See also: be not responsible, disclaim a responsibility
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get off (phrv.) ปัดความรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they think you're trying to avoid taking responsibility, it'll blow up in your face.ถ้าเธอพยายามปัดความรับผิดชอบล่ะก็ it'll blow up in your face.
How can you try to escape responsibility when you've thought it through! ? !เจ้าพยายามปัดความรับผิดชอบได้ยังไง ในเมื่อเจ้าเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมา
You're trying to shirk your responsibilities as a mother;คุณพยายามทีี่่จะปัดความรับผิดชอบของการเป็นแม่
A boy who may have still been alive while you were wasting valuable time denying you had done anything wrong!ซึ่งอาจจะยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่คุณมัวแต่เสียเวลาอันมีค่าไปกับ การปัดความรับผิดชอบ!
How can a Vice Chairman say such an irresponsible thing?ลูกพูดปัดความรับผิดชอบ ทั้งๆที่ลูกเป็นถึงรองประธานงั้นเหรอ?
I called the cops, but nobody showed up, so, without the cop report, the insurance don't do shit.แต่ไม่มีใครโผล่มาซักคน แล้วพอไม่มีรายงานของตำรวจ บริษัทประกันก็ปัดความรับผิดชอบ
They're planning to force you to admit to the mistake and make you Asano's scapegoat.เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พวกเขาจะปัดความรับผิดชอบ ทั้งหมดให้นายและเขี่ยทางทิ้ง นายต้องแก้ไขมันให้ได้ ฮันซาวะ นายต้องหาตัวฮิกาชิดะ และทำยังไงก็ได้
You really refuse to accept responsibility, don't you?คุณกำลังปัดความรับผิดชอบ ใช่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัดความรับผิดชอบ
Back to top