ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปังตอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปังตอ*, -ปังตอ-

ปังตอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปังตอ (n.) cleaver See also: chopper Syn. มีดปังตอ
English-Thai: HOPE Dictionary
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In those days, I had a cleaver in each hand from South Heaven Gate to Penglai East Road chopping back and forth for three days and three nights blood flowed like a river just chopping up and down without blinking an eye!ตอนนั้น ข้าถือปังตอสองเล่ม จากประตูสวรรค์ทิศใต้จรดทิศตะวันออกของเผิงไหล ไล่สับศัตรูข้าตลอดสามวันสามคืนโดยไม่หยุดพัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปังตอ
Back to top