ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดหัว*, -ปวดหัว-

ปวดหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดหัว (v.) have a headache Syn. ปวดศรีษะ
ปวดหัว (v.) worry See also: be anxious Syn. กลุ้มใจ, กังวลใจ, ปั่นป่วน, วุ่นวายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
English-Thai: Nontri Dictionary
headache(n) อาการปวดหัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
migraineโรคปวดหัวข้างเดียว, โรคไมเกรน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anginaอาการปวดเค้นในอก, เจ็บหน้าอก, ปวดหัวใจ [การแพทย์]
Migraineโรคลมตะกัง, อาการปวดศีรษะไมเกรน, ปวดศีรษะแบบมิเกร็น, ปวดศีรษะแบบไมกรน, ปวดหัวข้างเดียว, ไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, การปวดศีรษะแบบไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, โรคปวดศีรษะข้างเดียว, [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not very goodก็ไม่ดีมากนัก ฉันปวดหัว
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
My head's begun to acheฉันเริ่มปวดหัวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excepting a sore throat, a fever and a headache, nothing is wrong with me."แค่เจ็บคอ มีไข้และ ปวดหัว หนูไม่เป็นอะไรมาก"
Have the headaches started yet?เริ่ม ปวดหัว หรือยัง?
Possible side effects include headache, diarrhea permanent erectile dysfunction, thoughts of suicide, and nausea.ก่อนใช้ herpexia อาจได้รับผลเช่นนี้ ปวดหัว ท้องร่วง ซึมเศร้า
Visions, headaches -- the whole package.เห็นภาพ ปวดหัว เป็นทุกอาการ
I've got all the classic symptoms... headaches, mood swings, fatigue.ผมมีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคนี้อย่าง.. ปวดหัว อารมณ์ปรวนแปร
Are you experiencing dehydration, headache, nausea and shame?เธอกำลังกระหายน้ำ ปวดหัว คลื่นไส้ และละอายใจอยู่เหรอ
I mean, there are the normal risks, headaches, swelling of the joints, severe nose bleeds and in some very limited cases, death.แต่ว่าก็มีผลข้างเคียงบ้าง ปวดหัว ปวดข้อ เลือดกำเดาไหล และบางคนก็ตายค่ะ
Uh, headaches, dizziness, mental confusion, mental confusion.อ่า... ปวดหัว เวียนหัว สับสนทางจิต
Yeahah, it's... it's just a headache, it'll pass.ค่ะ มันแค่ ปวดหัว นะ มันไม่เป็นไรแล้ว
Headaches, dizziness, memory loss,ปวดหัว ตาลาย สูญเสียความทรงจำ
Headaches? Dizziness?ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ
Just dealing with the basic people of the school.ปวดหัวกับผู้คนที่โรงเรียนน่ะ
Forget rehearsals, let's shoot nowปวดหัวจัง วันนี้หนาวจริงๆ
My head hurts and my throat feels like it's closing.ปวดหัวจัง และเหมือนคอฉันบวม
I get a headache just hearing your voice.ปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลย แค่ได้ยินเสียงเธอ
My head hurts, I'm going to go get some air.ปวดหัวชะมัด ฉันออกไปข้างนอกเดี๋ยวนะ.
Dad and Dae-woong, they'll be the death of me one day.ปวดหัวตั้งแต่เช้าเลย เป็นเพราะคุณพ่อกับแทวุงแท้ๆเลย
My head hurts a little, but, um, Dr. Bishop gave me something for the pain.ปวดหัวนิดหน่อย แต่ด๊อกเตอร์บิชอปเอาอะไรให้กินระงับความปวดละ
I have a little headache.ปวดหัวนิดหน่อยเท่านั้น
My head is pounding. I probably picked up some bug.ปวดหัวสุดๆ/N สงสัยจะติดหวัด
Has been experiencing chronic headaches for the past seven years, has been treated with narcotics, antiseizure medications, antidepressants and antipsychotic medications with no success.ปวดหัวอย่างรุนแรงมาเป็นว่า7ปี ได้รับการรักษา narcotics,antiseizure medications,antidepressants และ antipsychotic medications แต่ไม่เห็นผล
It's hurting my head to see it like this.ปวดหัวเลยที่เห็นแบบนี้
Try again. This should give him a headache.นี้ควรจะให้เขาปวดหัว
Just tell Mom and Dad I have a headache and I'm in bed, okay?บอกพ่อกับแม่ว่า เค้าปวดหัว เข้านอนแล้ว ตกลงน๊ะ?
I do not envy you the headache you will have when you awake.ข้าไม่อิจฉาเจ้าหรอกสำหรับอาการปวดหัวที่เจ้าจะตื่นมาเจอมันแน่ๆ
Is your stomach queasy? Do you have a headache?ท้องเสียหรือเปล่า ปวดหัวมั้ย
For a guy who moved all day long, Paulie didn't talk to six people.สำหรับเขาที่ปวดหัวมาทั้งวัน พอลลี่จะไม่คุยกับคนเยอะ
Into it? I was practically living in the goddamn thing. into it?เรื่องนี้ต้องทำให้เราปวดหัวแน่
Oh, I'm starting to get a little headache over here.ฉันเริ่มจะรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแล้ว
Sweetheart, turn that down. Mama's got a headache.นี่ลูก ปิดนั่นซะ แม่ชักจะปวดหัวแล้ว
I like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words... and makes your heart ache because of it.ผมชอบที่จะคิดว่าพวกเขากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวยงามก็ไม่สามารถแสดงในคำ ... และทำให้อาการปวดหัวใจของคุณเพราะมัน
Oh, Jesus, this place makes my head hurt.โอ้ย พระเจ้า ผมล่ะปวดหัวกับที่นี่จริงๆ
Oh, like I wasn't dreading tomorrow enough having to give it back to him.โธ่เรื่องพรุ่งนี้ก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว ต้องเอาแหวนไปคืนเขา
This day has been a disaster.วันนี้มีแต่เรื่องปวดหัวทั้งวันแล้ว
That day I had my first headache.วันนั้น ผมเริ่มปวดหัวอย่างรุนแรง
I'm sorry. My head hurts.ขอโทษครับ, ผมปวดหัวนิดหน่อยน่ะ
Well, I get a headache, and then it hits me.คือผมจะรู้สึกปวดหัวก่อนจากนั้นก็...
I would have ended up in a ditch with a headache.ผมคงปวดหัวจนขับรถตกคลองไปแล้ว
This is called "headache" I'll prescribe some Panadol for youมันเรียกว่า "ปวดหัว" ฉันจะให้ยาแก้ปวดไปกิน
Tom, stop shouting. Go inside. You're giving me a headache.Tom หยุดตะโกนซักที เข้าไปข้างใน เธอกำลังทำให้ฉั้นปวดหัวนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดหัว
Back to top