ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดหลัง*, -ปวดหลัง-

ปวดหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดหลัง (v.) have a backache
English-Thai: HOPE Dictionary
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lumbago; lumbodyniaอาการปวดเอว, อาการปวดหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postprandial painอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sciatica๑. อาการปวดหลังร้าวไปขา๒. อาการปวดตามประสาทไซแอติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumbagoปวดหลัง [การแพทย์]
Backacheอาการปวดหลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterpains (n.) ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร
backache (n.) อาการปวดหลัง Syn. lumbago
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've got a pain in my backฉันปวดหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My back... What is it? I have a questionอู้ยปวดหลัง มีอะไรจ๊ะ
She says I get too old breaking my back shovelling' asphalt.หล่อนบอกว่าข้าน่ะแก่เกินไปสำหรับงานทำถนนนี่ ทำงานหนักเกินเดี๋ยวก็ปวดหลัง
Disc in his back or something. He can't walk.เขาเกิดอาการปวดหลังขึ้นมา ก็เลยเดินไม่ได้
YOUR CARLOS HAS HELPED MY BACK PROBLEMS LIKE NO MASSEUR I HAVE EVER HAD.คาลอสของคุณช่วยแก้ปัญหาปวดหลังให้ฉัน อย่างที่ไม่เคยมีนักนวดคนไหนทำได้เลย
I almost broke my back playing the other day.วันก่อนก็ทำเอาแทบปวดหลังเอาแหนะ แต่เมื่อวานก็แพ้จนได้
Did you hurt your back?แล้วนาย ปวดหลังมั้ย?
15 years old, previously healthy... has back pain bad enough to cause vomiting.เขาปวดหลังมากจนทำให้อาเจียนได้ คุณช่วยฉันคิดได้ไหม?
If you hurt your back again, it's not our fault.ถ้าคุณปวดหลังอีกหล่ะก็ มันไม่ใช่ความผิดของเรานะครับ
Well, if it don't hurt my back.เอ่อ ถ้าฉันไม่ปวดหลัง
Look, why didn't you wait for me? I would've taken care of mike's back, no problem.ทำไมคุณไม่รอฉันล่ะคะ ฉันจัดการอาการปวดหลังของเขาได้
Agitated my sciatica.พวกเธอทำให้โรคปวดหลังฉันกำเริบ
Uh, no. My back is a little sore.เปล่า ฉันแค่ปวดหลังนิดหน่อย
I said last night I was in that much pain.ฉันก็บอกไปแล้ว ว่าเมื่อคืนฉันปวดหลังมาก
The patient has been complaining of back pain and night sweats.คนไข้มีอาการปวดหลัง และร้อนเหงื่อชุ่มตอนกลางคืน
We don't talk about post-op pain.เราจะไม่พูดถึงความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด
Wouldn't be great on the back. Speaking of...คงจะปวดหลังน่าดู ไหน ๆ ก็พูดแล้ว...
I take Quaaludes 10 to 15 times a day for my "back pain,"ฉันใช้เวลา ควัลลุดส 10 ถึง 15 ครั้งต่อวันสำหรับฉัน ปวดหลัง
Your belly will grow soft and your back will ache in the night and gray hairs will sprout from your ears.ท้องจะนุ่มหยุ่นและปวดหลังเวลากลางคืน มีขนสีเทางอกจากรูหู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดหลัง
Back to top