ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดฉี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดฉี่*, -ปวดฉี่-

ปวดฉี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดฉี่ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่
ปวดฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่
ปวดฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've got to take a leak real bad.ปวดฉี่มาก ขอไปฉี่ก่อน
Listen, could we stop?- ผมปวดฉี่ นายด้วย มาเร็ว
Don't you think I'm capable of determining my own time to go to the bathroom?คิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่า ปวดฉี่ตอนไหน?
Mama, I need to pee.- แม่จ๋าหนูปวดฉี่จัง
What took you so long? I have to pee.เธอไปไหนมา ฉันปวดฉี่
Did you have to pee now when the match is going on?เธอปวดฉี่ตอนนี้ไม่ได้นะกำลังแข่งอยู่
I think i simply need to urinate.ผมคิดว่า เป็นธรรมดาตอนปวดฉี่
I need to pee. Pull over at the next stop.ฉันปวดฉี่ จอดข้างหน้าเนี่ยแหละ
I have to go to the bathroom.ฉันปวดฉี่จะไปเข้าห้องน้ำ
I gotta pee, and I got low blood sugar.ฉันปวดฉี่ และฉันเป็นโรคน้ำตาลในเลือดต่ำ
Man, I gotta piss like a racehorse.พวก ฉันปวดฉี่บ่อยยังกะม้าคึกเลย
Hey, Duke, you got to piss?เฮ้ ดิวค์ ลูกปวดฉี่ไหม
I don't care if it's the President having to take a piss, you tell him to turn the hell around.ฉันไม่สนแม้ถ้าประธานาธิบดีจะปวดฉี่ ก็ให้หาขวดแก้ขัดไปก่อนแล้วกัน
Yeah, and I need to take a piss, like, an hour ago.ใช่ แล้วฉันปวดฉี่ ตั้งเเต่ชั่วโมงที่แล้ว
Ah, that's cold!อ้อ ปวดฉี่จนท้องเเข็ง
No, seriously. I've got to piss like terrible.จริงๆนะ ฉันปวดฉี่มากเลยว่ะ
I'm going to make you want to pee.ฉันกำลังจะทำให้ พวกนายปวดฉี่
I've had to pee for, like, the last four hours.ฉันปวดฉี่มาก ทนมาตั้ง 4 ชั่วโมงแล้วเนี่ย
Yeah. Just bathroom. Be right back.ครับ แค่ปวดฉี่ เดี๋ยวผมกลับมา
Come on, baby, I gotta take a leak.ไม่เอาน่า ที่รัก ฉันปวดฉี่
I took a break. I told them I had to pee.ฉันขอพัก ฉันบอกพวกเขาว่าปวดฉี่
You had me at "I had to pee."เธอมีฉัน เมื่อ"ฉันปวดฉี่"
I got to take a leak, man, and I want some food.ฉันปวดฉี่ หิวแล้วด้วย
Cap, put down the whiskey, make like nature calls.แคป วางขวดวิสกี้ซะ แล้วทำท่าเหมือนปวดฉี่
I gotta piss. Can I piss?ผมปวดฉี่ ขอผมไปฉี่ได้ไหม
We find her, good thinking. TESS:ถ้าฉันปวดฉี่ขึ้นมาล่ะ ?
Oh... I'm in line, cause I have to pee really bad.ฉันต่อแถวอยู่ เพราะฉันปวดฉี่จะตายแล้ว
See, you can't get this in the dorms, right?ฮีทเตอร์ปิดอยู่น่ะ ปวดฉี่จะราดอยู่แล้ว
Good. Do it! Honey, why don't you go wait in the truck?- ไม่ค่ะพ่อ หนูปวดฉี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดฉี่
Back to top