ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล่อยอารมณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล่อยอารมณ์*, -ปล่อยอารมณ์-

ปล่อยอารมณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยอารมณ์ (v.) relax Syn. คลายอารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก,การเปล่งเสียง,การขับออก. vt. แสดงออก,ปล่อยอารมณ์,ระบาย,ทำให้บรรเทา,จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง, Syn. expression,utterance,outlet,passage,express,air
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catharsis (n.) การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง (โดยอาจได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง) เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let your emotions flow like Water.ปล่อยอารมณ์ให้ไหลเหมือนน้ำ.
It's a beautiful place to just walk alone and think things through. You'll feel better.ที่นั่นสวยมาก เหมาะแก่การเดินปล่อยอารมณ์ คิดอะไรเพลินๆตามลำพัง
But then necessity always leaves an emotion.แต่ตอนนี้มันจำเป็น ที่ต้องปล่อยอารมณ์นั้นไป
Go to the theater if you want catharsis. Please.ขอแนะนำนะ ถ้าอยากปลดปล่อยอารมณ์ ไปโรงละครก็ได้
I think that entitles me to blow off a little steam, man.ผมคิดว่านั้นคือการให้สิทธิ์ผม ปลดปล่อยอารมณ์ ไปสักหน่อยเพื่อน
Lloyd Simcoe tends to let his emotions run rampant.- ผมไม่มีทางเลือก ลอยด์ ซิมคอร์ ปล่อยอารมณ์พล่านไปหมด
So, what do you say you and I blow off a little steam?งั้นเราไปปลดปล่อยอารมณ์ กันหน่อยเป็นไง
To master Water, you must release your emotions, wherever they may lead you.เพื่อจะเป็นนายแห่งน้ำ เธอต้องปลดปล่อยอารมณ์ของเธอ ทุกๆที่เธอพาตัวเธอไป.
♪ And I'm not gonna let any feelings out. ♪# และช๊านจะไม่ปลด ปล่อยอารมณ์ออกมา #
Sam says they're kitschy and brilliant.แซมบอกว่า เป็นการปล่อยอารมณ์เพ้อเจ้อที่วิเศษ
What can I say, we like to get our freak on.จะว่าไงได้ เราชอบปล่อยอารมณ์
There's no sexual assault, which tells us the dominant is likely impotent or is experimenting with other forms of sexual release.ไม่มีการทำร้ายทางเพศ นั่นบอกเราว่าผู้นำ ไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือต้องหา วิธีอื่นเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ
Because you were too overwhelmed with emotion. I am not the topic of conversation here.เพราะคุณปล่อยอารมณ์ครอบงำ
She views his dieting as a lack of interest in her personal outlet.เธอเห็นการลดน้ำหนักของเค้าเป็นเรื่องไม่น่าสนใจ ในกิจกรรมปลดปล่อยอารมณ์ยามว่างของเธอ
You just drag the poor soul along for the ride.เธอแค่ปล่อยอารมณ์ที่น่าสงสาร ไปตามน้ำ
Blow off some steam, find your buddies, throw a little party for yourself.ปลดปล่อยอารมณ์ หาเพื่อนฝูง จัดงานปาร์ตี้เล็กๆ ให้ตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล่อยอารมณ์
Back to top