ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล่อยตัวปล่อยใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล่อยตัวปล่อยใจ*, -ปล่อยตัวปล่อยใจ-

ปล่อยตัวปล่อยใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยตัวปล่อยใจ (v.) be unrestrained See also: be self-indulgent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought you wanted to be a pretty girl.ปล่อยตัวปล่อยใจ แม่นึกว่าหนูอยากเป็นคนสวยเสียอีก
She let herself fall in love...ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกหลุมรัก
Ease into it.ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับมัน
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
She's had a few one-night stands with the staff of our building.เธอเผลอไปปล่อยตัวปล่อยใจ กับพนักงานคนหนึ่งของเราน่ะค่ะ
Mercedes, everyone hooks up at weddings. Mm-hmm.เมอร์เซดีส ใครๆก็ปล่อยตัวปล่อยใจกัน ในงานแต่งทั้งนั้นแหละ
You're self-indulgent. You're corrupt.คุณเป็นพวกปล่อยตัวปล่อยใจ คุณติดสินบน
When we indulge in their...เมื่อไหร่ที่พวกเราเผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับมัน...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล่อยตัวปล่อยใจ
Back to top