ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาสเตอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาสเตอร์*, -ปลาสเตอร์-

ปลาสเตอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาสเตอร์ (n.) plaster
English-Thai: HOPE Dictionary
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plaster๑. ยาแผ่นปิด๒. ปลาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster of Paris๑. ปูนทำเฝือก๒. ปูนปลาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plaster (n.) ปลาสเตอร์ปิดแผล See also: ผ้ายางปิดแผล
mustard plaster (n.) แผ่นปลาสเตอร์ซึ่งใส่ผงมัสตาร์ดช่วยลดการระคายเคือง
plaster (n.) ปูนปลาสเตอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The remnants of plaster on your shoe pointed to a careless mason.เศษปูนปลาสเตอร์บนรองเท้า แสดงว่ามาจากเขตก่อสร้าง
It's just plasterมันก็แค่ปูนปลาสเตอร์
He needs a plaster and painkillers.เขาจำเป็นต้องปูนปลาสเตอร์ และยาแก้ปวด
And before she drifted off to sleep, Gabrielle wondered, what if her daughter was destined to be a great actress?ดีมาก โอเค ซีเลีย ทางนี้ โฆษณานี้ขื่อ "ปลาสเตอร์ไม่เจ็บ"นะ
Okay, here we go. It's like ripping off a Band-Aid.โอเค เอาล่ะ เหมือนดึงปลาสเตอร์ปิดแผล
Kids are running and I'm responsible for them so if they fall, I gotta get them a Band-Aid. If they make a mess, I gotta clean it.ถ้าล้ม ก็ต้องหาปลาสเตอร์ ถ้าทำเลอะ ก็ต้องตามเช็ด
The plaster's modern, and it has a higher calcium content, probably to protect whatever's inside it.ปูนปลาสเตอร์เป็นของสมัยใหม่ และมีองค์ประกอบแคลเซี่ยมสูงมาก น่าจะเพื่อห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ข้างใน
Nothing a Care Bears Band-Aid can't fix.ไม่ต้องกังวล แค่ปลาสเตอร์ผิดแผลน่ะ
But on my most recent visit, the oysters with nitro pearls of sturgeon and oyster dust were made exceptional by the addition of ground cardamom seeds.ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเยือน หอยนางรมประดับมุกเยือกแข็ง จาก ไข่ปลาสเตอร์เจียน และผงหอยนางรม เพิ่มความล้ำเลิศด้วยลูกกระวานป่น
Plaster bust... plaster bust.รูปสลักปูนปลาสเตอร์...
Yeah, I had my own toy line, and I had my own line of realistics, vibrators, and love gels, so.(เชซีย์ถูกหล่อปูนปลาสเตอร์) ฉันมีการผลิตของเล่นของตัวเอง และมีสินค้าของตัวเองที่เหมือนจริง ไวเบรเตอร์แล้วก็เจลหล่อลื่นด้วย
The exposed wires, a piece of fabric showing, a piece of plaster.สายไฟยังโผล่ให้เห็น ผ้าที่เก็บไม่มิด ชิ้นปูนปลาสเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาสเตอร์
Back to top