ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลากระป๋อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลากระป๋อง*, -ปลากระป๋อง-

ปลากระป๋อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลากระป๋อง (n.) canned fish See also: tinned fish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like sardines in a tin!"อัดแน่นยังกับปลากระป๋อง!
We were famous for sardines until the day the Baby Brent Sardine Cannery closed for good.เรามีชื่อเสียงมากในเรื่อง "ปลาซาร์ดีน"... จนเมื่อวันนึง โรงงานปลากระป๋อง "เบบี้ เบรนท์" ปิดตัวลงอย่างถาวร
Gonna share a can of tuna with the cat.ต้องแบ่งปลากระป๋องกิน กับแมวนะ
Where is your family? Where is Victoria?แต่คนอื่นๆอยู่ในเมือง กำลังดูโรงงานปลากระป๋องเราไฟไหม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลากระป๋อง
Back to top