ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลัดอำเภอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลัดอำเภอ*, -ปลัดอำเภอ-

ปลัดอำเภอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลัดอำเภอ (n.) assistant district officer
English-Thai: HOPE Dictionary
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deputy Chief, they struck my daughter. They threatened my life. Arrest them.ปลัดอำเภอ พวกมันทำร้ายลูกสาวฉัน พวกมันข่มขู่เอาชีิวิตฉัน จับพวกมันเลย
Deputy chief, my daughter and I are in possession of illegal narcotics.ปลัดอำเภอ ลูกสาวฉันและฉัน มียาเสพติดที่ผิดกฎหมายใว้ในครอบครอง
Deputy Chief, Hale. What brings you here?ปลัดอำเภอเฮล อะไรทำให้คุณมาที่นี่
Man killed Lamar's deputy and took his car.มันฆ่าปลัดอำเภอเมืองลามาแล้วเอารถไป
I'm here helping out the deputy chief.ฉันมาที่นี่ช่วยงานปลัดอำเภอ
Bitch. - Bailiffนังตอแหล \ ปลัดอำเภอ
The deputy's badge from when we spent that day in that old ghost town.ดาวปลัดอำเภอ จากวันที่พวกเราไปเที่ยวเมืองร้างนี่นา
They never caught him, even when he left a body on a deputy sheriff's lawn.ไม่เคยมีใครจับเขาได้ แม้ว่าเขาจะทิ้งศพ ไว้ที่หน้าบ้านของปลัดอำเภอ
I still can't believe you are the same man that dumped a body at a deputy sheriff's house.ฉันยังไม่อยากจะเชื่อ ว่าแกคือคนๆเดียวกัน กับที่ทิ้งศพไว้ที่ หน้าบ้านของปลัดอำเภอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลัดอำเภอ
Back to top