ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริญญาบัตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริญญาบัตร*, -ปริญญาบัตร-

ปริญญาบัตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริญญาบัตร (n.) degree See also: testimonial
English-Thai: HOPE Dictionary
parchment(พาร์ช'เมินทฺ) n. กระดาษหนัง,กระดาษเหนียว,ประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตร., See also: parchmenty adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
DO YOU HAVE A DIPLOMA ON YOUR WALL,TOM?นี่เธอมีปริญญาบัตรแขวนอยู่ที่ผนังรึไงยะ ทอม
Everything you asked for.และปริญญาบัตรด้วย ทุกอย่างถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
Was it a postgrad thing?มันเป็นปริญญาบัตรหรือเปล่า?
Dr. Shirley says mini pies are the best medicine. Then I'd like to see her degree.งั้นผมคงต้องขอดูปริญญาบัตร
Why do I get the feeling this isn't what Takeda had in mind when he handed you your revenge degrees?ทำไมฉันรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทาเคดะคาดไว้ ตอนที่เขามอบปริญญาบัตรการแก้แค้นให้คุณนะ
Just your average, low-key diploma signing, to which you're all cordially invited, tomorrow afternoon.ก็แค่งานมอบปริญญาบัตรธรรมดาๆ ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้
Take your precious diploma and just go.นี่ปริญญาบัตรเธอแล้วก็ไสหัวไปซะ
You are... insanely qualified.คุณนี่คลั่งปริญญาบัตรนะเนี่ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริญญาบัตร
Back to top