ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรายตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรายตา*, -ปรายตา-

ปรายตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรายตา (v.) glance See also: cast one´s eyes, keep an eye on Syn. เหลือบมอง, ลอบมอง, ชำเลือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will the angel even give me a backward glance?วอนนางฟ้า ปรายตามอง?
If I so as much as look at Bernie, she rounds up the vigilantes with torches and baseball bats.แค่ผมปรายตามองเบอร์นี่ เธอก็เตรียมจุดคบไฟเงื้อไม้เบสบอลแล้ว
Be honest. This man took one look at me and thinks he can charge us double.พูดตามตรง ผู้ชายคนนี้ปรายตามองฉันครั้งเดียว ก็คิดว่าสามารถเรียกเงินได้เป็น 2 เท่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรายตา
Back to top