ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรับความเข้าใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรับความเข้าใจ*, -ปรับความเข้าใจ-

ปรับความเข้าใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับความเข้าใจ (v.) reconcile See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have... the chance to put it all on the table, work it out, build the foundation that this relationship needs.พวกเรามี... โอกาสที่จะนำมันทั้งหมด มาเปิดอกคุยกัน ปรับความเข้าใจ สร้างรากฐาน ที่ต้องการความสัมพันธ์นั่น
Understandable. It's awful shit.ปรับความเข้าใจกันได้ มันจะแย่ลงกว่านี้
There must be some arrangement we can make?. ผมว่า เราน่าจะปรับความเข้าใจกันได้ ใช่ไหม?
You ever thought about sitting down and talking about your differences?คุณเคยปรับความเข้าใจกับเขาหรือเปล่า?
I was trying to make peace in the lamest way.ผมพยายามปรับความเข้าใจ อย่างโง่ ๆ
You know, Big Momma, I was hoping that we could mend our fences.รู้มั๊ย บิ๊กมาม่า ฉันอยากให้เราปรับความเข้าใจกันนะ
I don't know. He's had four years to call and set the record straight.ไม่รู้สิ เขามีเวลาตั้ง 4 ปี ที่จะโทรมาปรับความเข้าใจ
You know, I think you and your mom would have a lot to talk about if you give it a try.ลูกรู้ไหม,พ่อว่าลูกกับแม่น่าจะพยายามพูดปรับความเข้าใจกันให้มากกว่านี้
We've, uh, we've worked it out.เรา เอ่อ เราปรับความเข้าใจกันแล้ว
But I thought you and mom were trying to work stuff out.แต่หนูคิดว่าคุณกับแม่กำลังปรับความเข้าใจกันอยู่นี่
We came to an understanding.เราทำธุรกิจร่วมกันได้ เราหันมาปรับความเข้าใจกัน
No way, man. Okay? No understanding.ไม่มีทาง พวก โอเคไหม ไม่มีการปรับความเข้าใจ
Things still aren't great with miguel?ยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้เหรอ กับมิเกล?
We sailed into the Gulf, along the Florida Keys.พวกเราล่องเรือในอ่าว คุ่ไปกับปรับความเข้าใจกัน
So you straightened it all out with Mom, and now you're off to a new assignment?พ่อปรับความเข้าใจกับแม่เสร็จแล้ว และตอนนี้พ่อก็จะไปทำภารกิจใหม่ล่ะสิ?
I mean, there's gotta be some way we can work this out.ฉันคิดว่าบางทีอาจมีทางที่เราจะปรับความเข้าใจกันได้สิ
You set the meeting with Clay, and we'll work out ** misunderstanding.นายจัดการนัดให้ฉันได้เจรจากับเคลย์ แล้วเรามาปรับความเข้าใจกันใหม่
We gotta repair our relationship with the Irish.เราต้องปรับความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรา กับพวกไอริช
We made up, and she wanted to show me Anok, you know, scientist to scientist.เราได้ปรับความเข้าใจกัน และเธอโชว์ผมร่างเอน็อค คุณรู้มัย นักวิทยาศาสตร์ กับนักวิทยาศาสตร์
So, A, you're fired, and B, work it out.เพราะงั้น ข้อแรก เธอถูกไล่ออก ข้อสอง ปรับความเข้าใจกันซะ !
And nate. you can do some recon.แล้วก็เนทด้วย / คุณจะได้ปรับความเข้าใจกัน
Okay? And to fix things with Ellie.เข้าใจมั้ย และจะได้ปรับความเข้าใจกับ Ellie
We've come to an understanding.เราได้ปรับความเข้าใจกัน
I'm glad you patched things up with your boyfriend.ดีใจที่คุณปรับความเข้าใจ
Oh, but he did say that he had to straighten someone out yesterday.แต่เขาบอกว่า เมื่อวานเขามีคุยปรับความเข้าใจกับคนหนึ่ง
Look,he knows this is messed up,okay? He feels terrible. We're gonna work things out.เขารู้ตัวว่าผิด เราจะปรับความเข้าใจกัน
Yeah, which is why I think that we should clear the air, talk about Alex and me.เพราะงั้นพวกเราจึงต้องปรับความเข้าใจกันก่อน \ เรื่องระหว่างอเล็กซ์กับฉัน
Then why don't you do something to patch stuff up with your wife?แล้วทำไมคุณไม่ทำอะไรสักอย่าง ปรับความเข้าใจกับภรรยา
I'd like to take a moment to clear the air.ฉันอยากถือโอกาสนี้ปรับความเข้าใจ
Thanks to someone, I've become a relationship expert now.เฮ้ออ.. ต้องขอบคุณใครกันนะ ฉันเป็นคนมาปรับความเข้าใจให้เนี่ย
Our pal Cass didn't stop in last night just to mend fences.เมื่อคืนนี้เจ้าแคสเพื่อนยากไม่ได้แวะมา เพื่อปรับความเข้าใจ
Well, it seems like you guys have got some stuff to work through so...ดูเหมือนพ่อแม่ ต้องปรับความเข้าใจกัน ผมจะ..
So please, can you just try to square things between Lafayette and Eric?ขอร้องล่ะ เธอช่วยปรับความเข้าใจระหว่าง ลาฟาเยตต์กับเอริคได้ไหม ?
Hey, uh, you should go home and work it out with your mom.และมันมากว่าอะไรทั้งสิ้น เฮ้ เธอควรจะกลับบ้าน แล้วปรับความเข้าใจกับแม่
Be nice to your mom.ได้ปรับความเข้าใจกับแม่คุณด้วย
After you left yesterday, Hee Joo and I resolved it amongst ourselves.เมื่อวานตอนที่คุณกลับไปแล้ว ฮีจูกับฉันปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะ
Well, we're taking a little hiatus to clear our heads, yes.เอ่อ เรากำลังพยายามปรับความเข้าใจกันนิดหน่อย ใช่จ้ะ
David... I'll talk to you later. (laughs)เดวิด ฉันจะคุยกับเธอทีหลังนะ ฉันดีใจที่เราได้จูบกันและได้ปรับความเข้าใจ
I wanted to give us a chance to work things out before Bart started causing problems.ผมต้องการให้โอกาสเราปรับความเข้าใจ ก่อนที่บาร์ทจะเข้ามาสร้างปัญหา
You've h... you've had no interest in working on our marriage until you this as a competition with him.คุณไม่สนใจที่จะปรับความเข้าใจในชีวิตแต่งงานเรา จนกระทั่งคุณเห็นว่าเป็นการแข่งขันกับเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรับความเข้าใจ
Back to top