ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเด็นสำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเด็นสำคัญ*, -ประเด็นสำคัญ-

ประเด็นสำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเด็นสำคัญ (n.) main issue See also: main point Syn. ประเด็นหลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,กากบาท,กางเขน,จุดยุ่งยาก,ปัญหายุ่งยาก,ความลำบากของปัญหา, Syn. body,heart,essence,root,key -pl. cruxes,cruces
gordian(กอ'เดียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องแก้ยาก,เป็นประเด็นสำคัญ
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
English-Thai: Nontri Dictionary
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
pith(n) ไส้,แก่น,ไขสันหลัง,แก่นสาร,ประเด็นสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crux (n.) ประเด็นสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the whole point, isn't it? [gunfire ricochets] Damnit!นั่นล่ะ ประเด็นสำคัญ ใช่มั้ย ? บ้าจริง !
More importantly, will my photos be appearing properly?ประเด็นสำคัญ, ตำแหน่งที่จะลงรูปของผมเหมาะสมดีรึเปล่า?
The relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world.ประเด็นสำคัญก็คือคุณล่ะพร้อมมั้ย ที่จะยอมรับผิดชอบการตายของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้
The key is don't play yourself. That's it. Very simple.ประเด็นสำคัญคือ อย่าทำตัวเองล่มล่ะกัน เท่านั้นแหละ ง่ายมาก
The salient point is that the weapon 16-year-old Christopher Pelant used to kill Carole Morrisey weighed significantly less than an axe.ประเด็นสำคัญคือ อาวุธที่คริสโตเฟอร์ พาลานท์ ตอนอายุ 16 ปีที่ใช้ สังหารแคโรล มอริซีย์
The important thing is we all understandประเด็นสำคัญคือเราทุกคนเข้าใจ
This man makes it his job to study these things...ผู้ชายคนนี้สนใจศึกษาเรื่องนี้... ประเด็นสำคัญก็คือ
This particular certain point is very important-ถือเป็นประเด็นสำคัญที่-
That's my point exactly.นั่นแหละประเด็นสำคัญ
And that's the point, isn't it?และนี่ละประเด็นสำคัญ ไม่ใช่หรือ?
Long story, short I was tied to a delusional dog and dragged across the country but that is not important now.เรื่องมันยาวน่ะ ถ้าสั้นๆก็ ฉันมัวแต่ยุ่งกับการเข้าใจผิดเรื่องหมา \ เลยถูกลากให้ข้ามมาเนีย.. แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะ \ ประเด็นคำถามก็คือ
But if your viewers really do have a major concern, then perhaps I should briefly respond to it now.แต่ถ้า ท่านผู้ชมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ บางทีผมก็ควรจะ ตอบซะก่อนสั้นๆ
You can't control whatjob you get on Assignment Day. That's not the point.ลูกไม่สามารถเลือกได้ว่าจะได้ทำงานอะไรในวันเริ่มงาน นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรหรอก
Right now your main thrust is reassurance.เวลานี้ ประเด็นสำคัญเราจะต้องให้ความมั่นใจ
You all have briefing packets in front of you, so I'll just point out the highlights.พวกคุณทั้งหมดมีชุดข้อมูล อยู่ข้างหน้าแล้ว ดังนั้น ผมจะชี้เฉพาะประเด็นสำคัญ
We don't really have any say in the matter.เราไม่ได้พูดถึงประเด็นสำคัญเลย
The users are interconnected. That is the whole point.คนเล่นมันเชื่อมถึงกัน มันเป็นประเด็นสำคัญ
That's all I know, but it's not relevant to finding Hassan.รู้เเค่นี้เเหละ, เเต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ที่จะตามหาฮัสสาน
You let me decide what is relevant and what is not.ผมตัดสินเองว่าอะไรคือประเด็นสำคัญไม่สำคัญ
Cocaine wasn't an issue because I had bought myself 2 grams the night before as a birthday present.โคเคนมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะฉันเป็นคนซื้อมันมาเอง 2 กรัม ก่อนคืนที่จะได้รับของขวัญวันเกิด
I'm trying to save Charming PD, Wayne, but I'm running out of shit to put in the plus column.ฉันพยายามปกป้องชาวเมืองชาร์มมิ่ง เวย์น ฉันจะจัดการเรื่องเหี้ยนี้ให้สิ้นซาก เอาเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียง
And secondly, and more to the point, your boy here, he paid me back the entire sum plus interest.สอง ประเด็นสำคัญเลยนะ เด็กของคุณจ่ายเงินก้อนคืนครบพร้อมดอกเบี้ย
Maybe that's not the point.นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
And more to the point, is he going to get caught... for once?และประเด็นสำคัญ เขาจะถูกจับมั้ย ...ในทันที
I have stalled him as long as I possibly can, but it's really at the point now where he's just gonna find someone else to take him out there.ฉันจะขัดขวางเขาเท่าที่ฉันทำได้ แต่มันยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญในตอนนี้ เขาจะไปหาคนอื่นพาเขาไปที่นั่น
But you know what? You're missing the point.แต่รู้อะไรไหม คุณพลาดประเด็นสำคัญไป
When you've been farming a while, you get the hang of it.คนที่เคยทำการเกษตรมามาก จะรู้ประเด็นสำคัญ
What we think is not the relevant point.สิ่งที่เราคิด ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
What is the point of my hybrids being sired to meอะไรคือประเด็นสำคัญที่ไฮบริดเชื่อฟังฉัน
Now, for the crucial pointตอนนี้ มาถึงประเด็นสำคัญ
"We need more food or we'll die, thas was the whole point!"เราต้องการอาหารเพิ่มไม่งั้นเราก็จะตายกันหมด นี่หละประเด็นสำคัญ
It would have distracted the reader from the central theme.มันจะทำให้คนอ่าน ไขว้เขวจากประเด็นสำคัญของเรื่องได้
The dean wants a propaganda film, but I intend to explore all sides of this serious issue, including those who don't think it's a serious issue.คณบดีต้องการหนังโฆษณาชวนเชื่อ แต่ผมตั้งใจที่จะสำรวจทุกด้าน ของประเด็นสำคัญนี้ รวมถึงคนที่ไม่คิดว่ามันสำคัญด้วย
We're not letting anyone see her. That's the whole point.เราไม่อยากให้เธอเจอใคร นั่นคือประเด็นสำคัญ
You know what, the point is she's here.คุณรู้ไหมว่าประเด็นสำคัญคือเธออยู่นี่
Well, we've gone mainstream.อืม เรามาถึงประเด็นสำคัญละ
That's exactly my point.นั้นแหละประเด็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเด็นสำคัญ
Back to top