ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเจิดประเจ้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเจิดประเจ้อ*, -ประเจิดประเจ้อ-

ประเจิดประเจ้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเจิดประเจ้อ (adv.) unduly exposed to the public eye See also: shamefully, disgracefully Syn. เปิดเผย, ไม่มิดชิด Ops. มิดชิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we began this affair, we agreed to be discreet.-คาร์ล ตอนเราคบกัน เราตกลงกันว่าจะไม่ทำอะไรประเจิดประเจ้อนี่
Do you know what discreet means? No skywriting!คุณเข้าใจความหมายคำว่า "ไม่ประเจิดประเจ้อ" มั้ย?
Ew. Get a room, you guys.อย่าประเจิดประเจ้อนักสิ
That's a dummy trail-- he'd never do anything that obvious.นั่นมันร่องรอยหลอกๆ เขาคง ไม่ทำอะไรให้มันประเจิดประเจ้อเเบบนั้น
Then you won't be treated to gruesome sights, like your mother having coffee with a friend.จะได้ไม่ต้องมาเห็นภาพประเจิดประเจ้อ อย่างเช่น ภาพแม่กำลังดื่มกาแฟกับเพื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเจิดประเจ้อ
Back to top