ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสูติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสูติ*, -ประสูติ-

ประสูติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสูติ (v.) be born See also: beget, give birth, deliver Syn. เกิด, กำเนิด, คลอด Ops. ตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
creche(เครช) n. สถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้า,ภาพพระเยซูประสูติ
mecca(เมค'คะ) n. เม็กกะ เมืองศาสนาในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเป็นที่ประสูติของศาสดาของศาสนาอิสลาม
nativity(เนทิฟ'วิที) n. การกำเนิด,การประสูติของพระเยซูคริสต์. pl. antivities, Syn. birth, See also: Nativity n. วันคริสต์มาส
English-Thai: Nontri Dictionary
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
nativity(n) การเกิด,การประสูติ,การกำเนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nativity play (n.) การแสดงเกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That Tutankhamen is getting cheekier by the day.นับวันเจ้าตุตันคาเมนนี่ชักจะหมดความยำเกรง (ฟาโรห์ตุตันคาเมน ประสูติ 1341 ปีก่อนคริสตกาล สวรรคตเมื่ออายุ 19 หลังจากครองราชย์เพียง 9 ปี)
It's where His Holiness was born.ที่องค์เหนือหัวทรงประสูติ
It began the night King Louis was born.มันเริ่มขึ้นในคืนที่หลุยส์ประสูติ
The queen had given birth to twins that night.ราชินีทรงประสูติทารกแฝด
There must be no problems arising from the delivery. Do you hear me?ต้องไม่เกิดปัญหาอะไรจนวันประสูติ เข้าใจไหม
Queen Victoria, born 1819.ราชินี วิคตอเรีย ประสูติปี 1819
Jesus, on the other hand, was actually born in the summer-- His birthday was moved to coincide with a traditional pagan holiday that celebrated the winter solstice with lit fires and slaughtered goats.ตรงข้ามกับพระเยซู ซึ่งจริงๆแล้วประสูติในหน้าร้อน วันเกิดของพระองค์เปลี่ยนมาใกล้กับ
On the Princess's birthday...ในวันคล้ายวันประสูติขององค์หญิง
It is the Princess's birthday.วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์หญิง
On the Princess's birthday.ในวันคล้ายวันประสูติขององค์หญิง
What if it's the princess's birthday?วันคล้ายวันประสูติขององค์หญิงมันสำคัญตรงไหน
I have always wished Her Highness a happy birthday on her birthdays...ข้าจะไปถวายพระพรองค์หญิงในวันคล้ายวันประสูติเสมอ
Since it is your first birthday after our wedding...เพราะนี่เป็นวันคล้ายวันประสูติครั้งแรก หลังจากที่เราได้สมรสกัน
Maybe because of the birthday party, she might have overexerted herself.อาจเป็นเพราะพระราชพิธีวันคล้ายวันประสูติ พระองค์ยังทรงหมดแรงพะย่ะค่ะ
Soon after, a daughter was born to the Queen and was named, Snow White.จากนั้นไม่นาน พระราชินีก็มีพระประสูติกาลพระธิดา นามว่า \"สโนวไวท์\"
Oh, baby Ben got to be baby Jesus in our church's nativity play.หนูน้อยเบนของฉันเล่นเป็นพระเยซูตอนเด็ก ในการแสดงวันประสูติของพระเยซูที่โบสถ์เรา
♪ Savior's birth ♪#พระคริสต์ได้ประสูติ#
Nothing about Christ, nothing about the nativity story.และไม่มีอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลย ไม่ได้เกี่ยวกับการประสูติของพระองค์ด้วย
These shafts of light cascading onto the parishioners-- it's like you're invoking the Nativity.ลำแสงพวกนี้ ตกกระทบลงสู่ปวงชนผู้ศรัทธา ราวกับคุณกำลังอ้อนวอนต่อพระประสูติกาล
It's cheaper than you think, okay?- ใช่ สำหรับฉากประสูติไง
# To save us all from Satan's powerจำไว้ พระคริสต์ผู้กอบกู้ ประสูติในวันคริสต์มาส
The Nativity gets me every time. Where it all began.การประสูติของพระเยซูทำให้ฉันซึ้งตลอด เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสูติ
Back to top