ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประธานกรรมการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประธานกรรมการ*, -ประธานกรรมการ-

ประธานกรรมการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประธานกรรมการ (n.) committee chairman See also: chairman of the board
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง (n.) senior executive managing director
English-Thai: HOPE Dictionary
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now, this year's head judge, associate director of the Ohio department of motor vehicles,ประธานกรรมการการตัดสินของปีนี้ จาก DMV รัฐโอไฮโอ้
Vice Chairman Hong Tae Ra?ประธานกรรมการคือฮง แท รา?
The board's chairman is my daughter, Hope.ประธานกรรมการคือโฮป ลูกสาวฉัน
Chairman of the Board, and Head of the Secret Santa Committee.ประธานกรรมการและหัวหน้าคณะทำงานลับของซานตาด้วย
This prize will be presented by none other than Mr. Morimoto, CEO and chief engineer at Atari games.รางวัลทั้งหมดนี้สนับสนุน โดยเป็นใครไม่ได้นอกจาก คุณโมริโมโต้, ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าวิศวกร ที่บริษัทอะตาริเกม
Yes, it was secretly given to him by the supreme executive of the banking clan himself.แน่ใจสิ มันถูกส่งมาให้เขาในทางลับ จากประธานกรรมการสมาพันธ์ธนาคารเองเลย
Join me in welcoming our Chief Executive Officer, Dick Garsik!กรุณาปรบมือต้อนรับประธานกรรมการบริหาร ดิ๊ค การ์ซิค
[CEO Kang Hee Soo][ประธานกรรมการบริหาร คัง ฮี ซู]
This is jerry mackey,ceo.นี่คือ เจอร์รี่ แมคกี้ ประธานกรรมการบริหาร
This Lynette thing is turning into a fiasco.เมื่อกี้ประธานกรรมการบริษัทไง
A great job I've done leading the board at bass.ฉันทำได้ดีแค่ไหนในฐานะ ประธานกรรมการของแบสส์
I'm the committee chair for the carnival,ฉันเป็นประธานกรรมการงานคาร์นิวาล
That was Ms. Nanami Hoshino, the CEO of I Across.คือคุณนานามิ โฮชิโนะ ประธานกรรมการบริหารของ I Across
Shim Gun Wook, C.E.O. N.K Corporationชิม กอน วุค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็น เค สถาปนิก
Shim Gun Wook, C.E.O. N.K Corporationชิม กอน วุค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท NK สถาปนิก
Hong Tae Ra has become the company's Vice Chairman, and Hong Tae Seong has become Haeshin Construction's Executive Director.ฮง แท รา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ และฮงแทซอง เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของแฮชินก่อสร้าง
Judging from that, the group heir is Hong Tae Ra, but still, Hong Tae Seong gets Haeshin Construction.ถ้าฮงแทราได้เป็นประธานกรรมการ มันก็หมายความว่า ทายาทคือฮงเเทรา แต่ว่าฮง แท ซองก็ยังเป็นแฮชินก่อสร้างด้วยนะ
Tell the chairman I'll call him back.บอกประธานกรรมการ ผมจะโทรกลับไป
So, listen to this-- not only is Sean Hyland a scorned ex whose family is worth millions, he's also the president of the club's disciplinary committee.ฟังนะ ฌอน ไฮแลนด์ไม่ใช่แค่ แฟนเก่าหัวสูงที่ร่ำรวย เขายังเป็นประธานกรรมการที่ดูแลกฎระเบียบของคลับนี้
I'm General Caulfield, vice chairman, Joint Chiefs of Staff.ฉันทั่วไป Caulfield รองประธานกรรมการร่วมระดับเจ้าหน้าที่ของ
He's not here.วันนี้ท่านประธานกรรมการไม่อยู่
[The Philippines](คนที่อยู่ข้างประธานกรรมการกับทัน) ย้ายไปประจำตำแหน่งที่ต่างประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประธานกรรมการ
Back to top