ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประตูชัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประตูชัย*, -ประตูชัย-

ประตูชัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูชัย (n.) triumphal arch See also: arch of victory, arc de triomphe
English-Thai: HOPE Dictionary
triumphal archn. ประตูชัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
triumphal arch (n.) ประตูชัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Gateway of Shangri-La!ประตูชัยสู่แชงกรีล่า
The Gateway to Shangri-La lies in a mountain pass high in the Himalayas.ประตูชัยเข้าแชงกรีล่า อยู่ในช่องเขา เหนือเทือกเขาหิมาลัย
I don't wanna lose you but if we get separated, we meet at the arch.ฉันไม่ต้องการเสียเธอไป แต่ถ้าเราหลงกัน ไปพบกันที่ประตูชัยนะ
A last-minute goal for Santiago Munez.ซานติเอโก้ มูเนซทำประตูชัยได้ในนาทีสุดท้ายครับ
David Beckham has done it for Real Madrid!เดวิด เบคแฮมยิงประตูชัยให้กับรีลมาดริด!
She's right. All the legends of the Eye mention the Gateway.เธอพูดถูก ทุกตำนานของดวงตาเอ่ยถึงประตูชัย
Lin says if we leave at first light, we'll reach the Gateway by noon.ถ้าเราออกแต่เช้าตู่ เราจะถึงประตูชัยเวลาเที่ยง
Did she happen to mention how she knows so much about the Gateway?แม่หนูคนนี้บอกรึเปล่า ว่าทำไมรู้เรื่องประตูชัยมากนัก
Arc de Triomphe! Napoleon!นั่น อาร์ค เดอ ทริออมป์ ของนโปเลียนนี่ (Arc de Triomphe=ประตูชัยฝรั่งเศส )
And there was King Kenny Dalglish waving that magic foot of his and banging in the winning goal.และนั่นคือ คิง เคนนี่ ดัลกลิช โชว์ลีลาดุจร่ายมนตร์ด้วยเท้า ชัดประตูชัย
Charter a private jet, fly to Paris, dance under the Arc de Triomphe in the Champs-Elysées?เช่าเครื่องบนิเจ็มส่วนตัว แล้วบินไปปารีส เต้นรำใต้ประตูชัย Arc de triomphe ในถนนชองเซลิเซ่ ?
...who gave us our name and protected us with his six noble gates.ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อให้เรา และปกป้องเรา ด้วยประตูชัยที่ทรงเกียรติ 6 แห่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประตูชัย
Back to top