ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประดาน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประดาน้ำ*, -ประดาน้ำ-

ประดาน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประดาน้ำ (n.) diver See also: frogman, skilled diver Syn. มนุษย์กบ, นักดำน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
aqua-lung(แอด'วะลัง) n. เครื่องหายใจใต้น้ำที่ติดตัวนักประดาน้ำ (..to breathe under water)
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
diver(ได'เวอะ) n. ประดาน้ำ,ผู้กระโดดลงน้ำ
diving suitn. ชุดประดาน้ำ, Syn. diving dress
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frogman (n.) นักประดาน้ำ See also: มนุษย์กบ
lifeline (n.) สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง
scuba (n.) เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำของนักประดาน้ำ See also: สคูบา
wet suit (n.) ชุดของนักประดาน้ำ See also: ชุดที่ใช้ใส่ดำน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They went through the water hazard with a vacuum and a sifter-- came back with nothing.ประดาน้ำกลับมามือเปล่า
Navy ROTC and Naval Diving and Salvage Training Centre.ROTCทัพเรือ และประดาน้ำทัพเรือ และหน่วยรบพิเศษ. อืม.
Although divers are still searching the area, reported sightings of the best-selling author continue to reach police from towns up to 20 miles away.แม้ว่านักประดาน้ำกำลังค้นหาพื้นที่ดังกล่าว มีรายงานการพบเห็นนักประพันธ์ชื่อดัง ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากหลายเมืองซึ่งไกลออกไปถึง 20 ไมล์
Divers recovered her personal effects.นักประดาน้ำกู้สิ่งของเธอมาได้
I want both the divers in that water!ส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหา!
You open up that ramp... and you tell them I need divers for a lock-in!เปิด ประตุท้ายลำ และบอกไปว่าฉันต้องการนักประดาน้ำ นำทางเข้าเรือเดี๋ยวนี้
I feel confident that our divers will come up with the bodyฉันมั่นใจว่านักประดาน้ำของเรา จะงมศพเธอขึ้นมาได้
So, what time are the divers gonna get here?เมื่อไหร่นักประดาน้ำจะมาที่นี่
You're lucky I need my scuba certification. Okay, okay. I'm the one living in your vents.คุณโชคดีที่ผมต้องการ ประกาศนียบัตรประดาน้ำ ผมคือคนที่อาศัยอยู่ในช่องระบายอากาศ
So Blake was a diver?งั้นเบลคก็เป็นนักประดาน้ำ
Our world-class team of researchers, technicians and divers search the oceans for treasures once thought lost forever.ที่วอยเจอร์มารีน ทีมระดับโลก มีทั้งนักวิจัย ช่างเทคนิค นักประดาน้ำ สำรวจมหาสมุทรต่าง ๆ เพื่อค้นหา
Why would I kill my best diver?ทำไมถึงต้องฆ่านักประดาน้ำด้วย
I'm a lover, I'm a fighter, I'm a UDT Navy SEAL diver.ฉันนักประดาน้ำอูดีทีซีลกอง ทัพเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประดาน้ำ
Back to top