ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประคบประหงม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประคบประหงม*, -ประคบประหงม-

ประคบประหงม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประคบประหงม (v.) nurse See also: care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness Syn. ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't need to be pampered in this way.ไม่ต้องมาประคบประหงมหรอก
I - I was just insulting her.ผม-ผมเข้าไปประคบประหงม เธอมากไป
I was showing that classical music nurtures lima beans and makes them grow.ผมแสดงให้เห็ว่า เพลงคลาสิคช่วยประคบประหงม ให้ถั่วไลม่าโตวันโตคืน
If you look at the relationship between nurturing and growth I'd like to point out that my brother is 8 inches taller than me.ถ้าคุณอยากรู้ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างประคบประหงมกับการเติบโต ผมอยากชี้ให้เห็นว่า พี่ชายสูงกว่าผม 8 นิ้ว
Maybe you're holding him back the same way he's holding you back.บางทีคุณประคับประคอง ให้เขากลับมา ในแบบเดียวกันกับที่ คุณประคบประหงมเขา
Allison, in this house, the women don't wait on the men.อัลลิสัน บ้านนี้ผู้หญิงไม่มาคอยประคบประหงมผู้ชาย
They wouldn't even let us use the bathroom, yet, we're supposed to kiss their asses, and sacrifice ourselves for them?เค้าไม่ยอมให้เราใช้ห้องน้ำเลยด้วยซ้ำไป แล้วเรายังต้องไปประคบประหงมพวกเค้าอีก ยอมเสียสละตัวเองเพื่อพวกเค้าเหรอ
We have to be nurturing and patient and caring.เราต้องประคบประหงม อดทน ใส่ใจ
You're just like a flower in a greenhouse, always being taken care of, am I right?คุณเหมือนดอกไม้ในเรือนกระจก ประคบประหงมตั้งแต่เกิด ฉันพูดถูกมั๊ย?
I've been working this hat all summer to arrive at the optimum level of awesomeness-- the shape of the brim, the degree of fade-age, and look-- it gives me the perfect amount of skull room.ผมคอยประคบประหงม หมวกนี้ทั้งหน้าร้อน เพื่อให้เจ๋ง สุดยอด รูปร่างเข้าทรง หน้าละอ่อน ดูซิ มันทำให้ ผมดูดีในห้องที่เน่านี้
I'm being over-coddled.ฉันถูกประคบประหงมเกินไปแล้วนะ
You're on house arrest. You're supposed to be coddled.เธอถูกขังอยู่ในบ้าน ก็สมควรที่จะถูกประคบประหงมนิ
I favored you. I coddled you.ฉันอุตส่าห์ช่วยเหลือเธอ ประคบประหงมเธอมา
I've been grooming him, and now I've got nobody.ผมประคบประหงมเขามา ตอนนี้ผมไม่เหลือใคร
I want to understand why you're so delicate with Will.ผมอยากจะเข้าใจว่าทำไม คุณถึงประคบประหงมวิลนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประคบประหงม
Back to top