ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประคนธรรพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประคนธรรพ*, -ประคนธรรพ-

ประคนธรรพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประคนธรรพ (n.) god of music See also: inventor and heavenly musician of the lute Syn. ประคนธรรพ์, ประโคนธรรพ์, ปรคนธรรพ, ประโคนธรรพ, เจ้าแห่งการดนตรี
ประคนธรรพ (n.) god of music See also: inventor and heavenly musician of the lute Syn. ประโคนธรรพ์, ปรคนธรรพ, ประโคนธรรพ, เจ้าแห่งการดนตรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประคนธรรพ
Back to top