ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกันชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกันชีวิต*, -ประกันชีวิต-

ประกันชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
LIFE life insurance(n) การประกันชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contingent assuranceการประกันชีวิตมีเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuation optionสิทธิเลือกต่อประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life insurance agentsตัวแทนประกันชีวิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
benefit (n.) เงินที่ได้จากประกันชีวิต
life insurance (n.) การประกันชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your insurance is already capped out.ประกันชีวิตของคุณก็เรียบร้อยไปแล้ว
Life insurance?ประกันชีวิตงั้นเหรอ?
Is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense? No.ประกันชีวิตอาจไม่ได้ รวมถึงเรื่องนี้, ก็เลย--
Insurance, white boy. Now dump it!ประกันชีวิตไงล่ะ โยนทิ้งไป
Life insurance? Yeah.ขายประกันชีวิตใช่มั้ย ใช่
Randy, Ian blackburn had a $100,000 life insurance policy.รันดี้ เอียน แบล็คเบิร์น ทำประกันชีวิต 100,000 เหรียญ
That letter was my insurance policy.จม.นั่น เป็นประกันชีวิตได้เลย
Well, it's an unusually high payout for a simple life-insurance policy.นี่เป็นเงินก้อนใหญ่ผิดปกติ สำหรับประกันชีวิตทั่วไป
We had this old insurance policy.เราทำประกันชีวิตไว้อันนึง
We just really want to expedite that life-insurance policy.ทางเราอยากจัดการเรื่องประกันชีวิต ให้เสร็จเรียบร้อยน่ะครับ
Um, just according to billing, your insurance expires at midnight.อืมม ดูตามเอกสารนี้ ประกันชีวิตของคุณจะหมดอายุตอนเที่ยงคืนวันนี้
There's a problem with the insurance.มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิต
No excuses, but insurance doesn't cover a dime.ผมไม่รู้จะว่ายังไง แต่ประกันชีวิตที่มีมันไม่ครอบคลุมเรื่องพวกนี้
But I had a little life insurance money because my husband...แต่ฉันได้เงินประกันชีวิตมานิดหน่อย เพราะสามีดิฉัน..
Life insurance, maybe?การประกันชีวิต ก็เป็นได้?
Check INS status.ตรวจสอบการทำประกันชีวิต
Turns out Brad had a large life insurance policy on Evelyn.กลายเป็นว่าแบรดได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่จากประกันชีวิตเอฟลิน
I assure you I could kill you from way over here, if it makes you feel any better.ฉันรับประกันชีวิตของนาย เพราะฉันฆ่านายจากตรงนี้ได้ทุกเมื่อ ถ้ามันช่วยให้นายรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง
She also had insurance policies.แล้วเธอก็ยังมีประกันชีวิต
If she had taken out a basic life insurance policy while she was in the hospital, you wouldn't have had to use all of your money like that.ถ้าได้ซื้อประกันชีวิต ตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาล คุณก็จะได้ไม่ต้องใช้ เงินที่มีอยู่จนหมด
You have medical insurance, right?นายมีประกันชีวิตไหม?
I offer very attractive travel insurance.ฉันขอแนะนำประกันชีวิตค่ะ
We've got better insurance than you do.เรามีประกันชีวิตดีกว่าพวกคุณ
And then maybe split a nice life insurance payout.แล้วค่อยมาแบ่งเงินค่าประกันชีวิตกัน
We wrote the term life policies for Grant Whitaker.แกรนท์ วิทเทคเกอร์ ทำประกันชีวิตกับเรา
I'm surprised my brother-in-law even kept up payments on life insurance.ฉันแปลกใจที่น้องเขย ยังคงจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
Your brother Rolf had a life insurance policy.รอล์ฟพี่ชายคุณมี กรมธรรม์ประกันชีวิต
Remind me to check my insurance.เตืองฉันเรื่องประกันชีวิต
This man is beyond what you would warrant life.ผู้ชายคนนี้อยู่นอกเหนือ สิ่งที่คุณจะรับประกันชีวิต
Just working in a restaurant, but it's decent pay, and there's health insurance for me and the baby.แต่ทำงานในร้านอาหาร และค่าจ้างก็พอสมควร และยังมีประกันชีวิต สำหรับผมและลูก
Yes. Insurance, investments.คะ,ประกันชีวิต การลงทุน
My life insurance settlement? What about it?มันเป็นกรมธรรมประกันชีวิตของฉัน มันมาเกี่ยวอะไรด้วย
Even the insurance company...แม้แต่บริษัทประกันชีวิต...
That would be true if there were an insurance company.นั่นน่าจะเป็นจริง ถ้าหากมีบริษัทประกันชีวิตอยู่จริง
The life insurance settlement was a fake.กรมธรรมประกันชีวิตนั้นเป็นของปลอม
So I have no motorized vehicles, no homeownership... no insurance, and no grand ambitions.ผมก็เลยไม่มีรถ ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง... ไม่มีประกันชีวิต ไม่มีความใฝ่ฝัน
Higashida did it all. is there?ใบสมัครประกันชีวิตของคุณค่ะ
I couldn't tell whether we were flirtin' or filling' out my medical history.ผมเลยสงสัยว่าตกลงเราจีบกัน หรือกรอกข้อมูลทำประกันชีวิต
I wish that I could expedite the claim on your wife's policy, but I'm afraid it won't be fully processed until the criminal investigation is closed.ผมหวังว่าผมจะสามารถเร่งคำร้อง เรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตของภรรยาคุณได้ แต่ผมเกรงว่าคงเร่งไม่ได้อย่างเต็มที่
I could set up a life insurance policy to make sure that your baby is taken care of in the unlikely event of another tragedy.ผมสามารถตั้ง กรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณจะได้รับการดูแล ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกันชีวิต
Back to top