ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกวดนางงาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกวดนางงาม*, -ประกวดนางงาม-

ประกวดนางงาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกวดนางงาม (n.) beauty contest See also: beauty pageant Syn. การประกวดนางงาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bathing beauty (n.) ผู้ชนะการประกวดนางงาม See also: นางงาม Syn. beauty queen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pity there ain't a Cabanatuan beauty contest.แย่หน่อยนะ.. ที่นี่ไม่มีประกวดนางงาม
This ain't a goddamn beauty pageant.นี้มันไม่ใช่การประกวดนางงาม
You guys aren't watching the video of me falling off stage at my first TinyTots beauty pageant, are you?คงไม่ใช่ที่ฉันตกเวที ตอนประกวดนางงามเด็กนะ?
Klaus wants to go with her to miss mystic falls tomorrow.เคลาส์ต้องการไปกับเธอ ที่งานประกวดนางงามมิสติกฟอลล์พรุ่งนี้.
Did you just accuse me of mass murder in the middle of a High School pageant?นี่คุณเพิ่งกล่าวหาผมว่าเป็นฆาตกรหมู่ กลางงานประกวดนางงาม ม.ปลายเนี่ยนะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกวดนางงาม
Back to top