ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรอด*, -ปรอด-

ปรอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรอด (n.) bulbul See also: bird of the family Pycnonotidae Syn. นกกรอด, กระหรอด, กะหรอด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulbulsนกปรอด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pamper (vt.) ปรนเปรอด้วยอาหาร Syn. greedy, overfeed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you save your breath I feel a man like you could manage it.ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่
'lf you save your breath I feel a man like you could manage it.''ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่'
The only way I'm going out is with you keeping things straight.ฉันจะไปรอด ถ้าเธอคอยยิงคุ้มกัน ทอม เราไปกัน
We didn't think we could make it.เราไม่คิดว่าเราจะไปรอด
I need to clear my head.อยากทำสมองให้ปรอดโปร่ง
"When asked how they could possibly have known it would all work out..."พอถูกถามว่ารู้ได้อย่างไร ว่าชีวิตคู่จะไปรอด.."
But if you talking about who I think you talking about, you talking about Rae.แต่ถ้าคุณรู้อะไรให้คุณโปรอดบอกมา คนที่คุยเกี่ยวกับ Rae.
We're not gonna make it without weapons.เราไม่มีทางไปรอดถ้าไม่มีอาวุธ ไอ้โง่
She's putting on the finishing touches so could you go back there and wait?เธอแต่งตัวใกล้จะเสร็จแล้วล่ะ พวกเธอน่าจะกลับไปรอดีกว่านะ
All you want to do is complain.ในที่สุดเราก็ทำให้ร้านของเราไปรอด คุณแค่อยากบ่นอย่างเดียวเลย
I hope it works out for you.ฉันหวังว่าเธอคงไปรอดนะ
Maybe this can work.บางทีนี้อาจจะไปรอดก็ได้
It was Deon talking about how much he loved me and how he prayed that he could save our marriage.เป็นเสียงของดิออนพูด เรื่องว่าเขารักฉันมากแค่ไหน แล้วเขาเองก็สวดอ้อนวอนให้ชีวิตคู่เราไปรอด
In order for this relationship to work, we can't control each other.ถ้าเราจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปรอด เราต้องไม่พยายามควบคุมซึ่งกันและกัน
Be the first black man to make it to the end. Go, go, go, go, go! Abed!เป็นคนผิวดำคนแรกที่ไปรอดตลอดฝั่ง อาเบด
And you didn't seem to mind so much when you thought I got away with it.คุณยังดูไม่สนใจ ตอนที่คุณคิดว่าผมไปรอด
(Red Queen) Target survived, Security Chief Valentine to intercept.เป้าหมายยังไม่ตาย / หัวหน้ารปภ. วาแลนไทนไปรอดักจับ
This should work. Right, Jer?นี่ไปรอดนะ ใช่มั้ย เจอร์
And I'm having enough trouble trying to make things work without you driving a wedge between us.และฉันก็มีปัญหามากพออยู่แล้ว ที่จะทำให้มันไปรอด โดยไม่มีพวกนายมาทำลาย ความสัมพันธ์ของเรา
Maybe third time's the charm.แต่งครั้งที่สามอาจจะไปรอด
I want this to work.ฉันอยากให้เรื่องของเราไปรอด
Suren, this can work.ซูเรน เรื่องนี้จะไปรอด
I want to fix it, want to work it out, but agency's all I've ever known.ฉันอยากแก้ไขมัน ฉันอยากให้มันไปรอด แต่งานที่ซีไอเอเป็นทุกอย่างที่ฉันรู้
You really think we can pull it off?คุณคิดว่าเราจะไปรอดจริงๆเหรอ
I know is gonna secure the company's future.ผมรู้ว่าอนาคตของบริษัทต้องไปรอด
I hope this works out better than his other failures.ฉันหวังว่าครั้งนี้คงไปรอด คงดีกว่าความล้มเหลวครั้งอื่นๆ ของเขา
I'm only packing light blue socks because light blue is the color of clear skies, and that's what I'm hoping for.ชั้นแพ็คแต่ถุงเท้า สีฟ้าอ่อน เพราะว่าสีฟ้าอ่อนนั้น เป็นสีของท้องฟ้าที่ปรอดโปร่ง, และนั่นเป็นสิ่งที่ชั้นกำลังหวังไว้
Am I just crazy to think that this could work?หนูบ้าไปแล้วใช่มั้ยคะ ที่คิดว่าเรื่องนี้มันจะไปรอด
Then you need to wait outside.ถ้าอย่างนั้น คุณต้องไปรอด้านนอก
I would love to see Phillip live through the night.ผมอยากให้ฟิลลิปรอดตายอยู่แล้ว
"A house divided against itself cannot stand.""บ้านเมืองที่แตกแยก ไม่มีวันไปรอดหรอก"
I don't know if relationships actually work.ฉันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดไม๊
This was never going to work. He did me a huge favor.งานแต่งงานนี้มันไม่มีทางที่จะไปรอดอยู่แล้ว เขาช่วยฉันไว้อย่างมาก
Man: What makes you think we'll make it there?อะไรที่ทำให้ท่านคิดว่าเราจะไปรอดที่นั่น
Making it now, do you really think you can do that without getting blood on your hands?เปลี่ยนความคิดเถอะ คุณคิดจริงๆเหรอว่า คุณจะไปรอดในโลกตอนนี้ โดยที่มือคุณไม่เปื้อนเลือด?
Oh, good, good, 'cause, uh, I don't think that would work.โอ้ ดีดี เพราะผมไม่คิดว่ามันจะไปรอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรอด
Back to top