ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปทุมถัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปทุมถัน*, -ปทุมถัน-

ปทุมถัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปทุมถัน (n.) breast See also: woman´s breasts Syn. หน้าอก, ถัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปทุมถัน
Back to top