ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกหลัง*, -ปกหลัง-

ปกหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกหลัง (n.) rear cover
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spineสันหนังสือส่วนกลางระหว่างปกหน้ากับปกหลัง สำหรับช่วยยึดปกไว้ มักจะมี ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์ เป็นส่วนที่ห้องสมุดไว้เขียนเลขเรียกหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every month the back page of Mode was filled with pictures of Fey at different parties.ทุกเดือน บนปกหลังของโหมด จะมีรูปของเฟย์ ตามปาร์ตี้ต่างๆ
Did you really feel the need to steal the spotlight from me tonight because I was above you on the--on the back page of some magazine?เธอทำไมจะต้องแย่งซีน จากฉันในคืนนี้เพราะแค่ว่า ฉันได้ขึ้นปกหลังแม็กกาซีนนะเหรอ
Was Fabio on the cover of that paperback?มี Fabio อยุ่บนปกหลังหรือเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกหลัง
Back to top