ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำยาลบคำผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำยาลบคำผิด*, -น้ำยาลบคำผิด-

น้ำยาลบคำผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำยาลบคำผิด (n.) correcting fluid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a device made of plastic wrap, a coat hanger and Wite-Out.อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำด้วยแผ่นพลาสติก ไม้แขวนเสื้อ และน้ำยาลบคำผิด
Do you know how many dry eraser markers the Bureau goes through in three months?คุณรู้มั๊ยว่ามีน้ำยาลบคำผิดกี่อัน ที่FBIใช้ในช่วง3เดือน
Booth was about to tell me how many dry erase markers the Bureau goes through in a three-month period.บูธกำลังบอกกับฉันเรื่องFBI ใช้น้ำยาลบคำผิดไปกี่อัน ในช่วงเวลา3เดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำยาลบคำผิด
Back to top