ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำป่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำป่า*, -น้ำป่า-

น้ำป่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำป่า (n.) flash flood
English-Thai: HOPE Dictionary
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก
English-Thai: Nontri Dictionary
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำป่า
Back to top