ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำปลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำปลา*, -น้ำปลา-

น้ำปลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำปลา (n.) fish sauce
English-Thai: HOPE Dictionary
caviar(แคฟ'เวียร์) n. ไข่ปลาsturgeon,น้ำปลา, Syn. caviare
piscatory(พิส'คะโทรี,-ทอรี) adj. เกี่ยวกับชาวประมงหรือการจับสัตว์น้ำปลา, Syn. piscatorial
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ahjussi, I need some money. Hey, why can't you understand that?ชีวิต, ความเศร้าโศก, ความโดดเดี่ยว, ความล้มเหลว, ความโกธร, การทรยศ, ความรักและน้ำปลา
Come to think of it,she was all business.ฉันอยากได้มีดดำน้ำปลายตัดค่ะ
Honey, bring the salted seafoods too.ที่รัก เอาน้ำปลามาที
Honey, is this the salted seafoods?ที่รัก อันนี้ใช่น้ำปลารึเปล่า ใช่
Ketchup started out as a general term for sauce, typically made of mushrooms or fish brine with herbs and spices.ทีแรกซอสมะเขือเทศ ก็เหมือนซอสทั่วๆไป ที่ทำมาจากเห็ด หรือน้ำปลา
It's really amazing to meet you.โห สุดยอดทอดน้ำปลา ที่เจอท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำปลา
Back to top