ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำกาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำกาม*, -น้ำกาม-

น้ำกาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำกาม (n.) semen See also: seminal fluid, sperm Syn. น้ำอสุจิ, น้ำเชื้อ, สเปิร์ม
English-Thai: HOPE Dictionary
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
ejaculate(อีแจค'คิวเลท) vt.,vi. พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้น ๆ ,ร้องอุทาน,พุ่งน้ำกามออกมา -n. น้ำกามที่พุ่งออกมา., See also: ejaculator n. ดูejaculate ejaculation n. ดูejaculate
inseminate(อินเซม'มะเนท) vt. หว่านเมล็ด,เพาะเชื้อ,ฉีดน้ำกามเข้าในช่องคลอด,ทำให้ตั้งครรภ์,ทำให้มีลูก., See also: insemination n.
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
semen(ซี'เมิน) n. น้ำกามซึ่งมีด้วยตัวอสุจิ
seminal(เซม'มิเนิล) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,เกี่ยวกับเมล็ด,สามารถเติบโตได้,สามารถพัฒนาได้,มีพลังแพร่พันธุ์,มีอิทธิพลอย่างมากต่อเหตุการณ์ภายหน้าหรือการเจริญเติบโตภายหน้า, Syn. generative,productive
semination(เซมมะเน'เชิน) n. การหว่านเมล็ด,การปล่อยน้ำกามเข้าไปในช่องคลอดระหว่างการสังวาสหรือโดยเครื่องมือ -Phr. (artificial semination n. การปล่อยน้ำกามเข้าไปในช่อง คลอดโดยเครื่องมือ)
sperm(สเพิร์ม) n. น้ำกามของผู้ชาย,ตัวอสุจิ,ไขปลาวาฬ,=sperm whale (ดู) ,=sperm oil (ดู), See also: spermatoid adj. spermous n.
spermatic(สเพอแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,ให้กำเนิด,เกี่ยวกับลูกอัณฑะ,เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้กำเนิดตัวอสุจิ, See also: spermatically adv., Syn. seminal
wet dreamn. การฝันว่าได้ร่วมเพศจนน้ำกามหลั่งออกมา
English-Thai: Nontri Dictionary
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
sperm(n) น้ำกาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
azoospermiaน้ำกามไร้ตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semen๑. เมล็ด๒. น้ำอสุจิ, น้ำกาม [มีความหมายเหมือนกับ sperm ๑ และ sperma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seminal๑. -เมล็ด๒. -น้ำอสุจิ, -น้ำกาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sperm๑. น้ำอสุจิ, น้ำกาม [มีความหมายเหมือนกับ semen ๒ และ sperma]๒. ตัวอสุจิ [มีความหมายเหมือนกับ spermatozoa (พหู.); spermatozoon (เอก.)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermatic๑. -น้ำอสุจิ, -น้ำกาม๒. -ตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inseminationการใส่เชื้อผสม, การผสมเชื้อ, การหลั่งน้ำกามเข้าช่องคลอด, ไปผสมกับไข่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wet dream (n.) การฝันว่าได้ร่วมเพศจนน้ำกามหลั่งออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was no semen, there was no saliva. Elise Nichols died a virgin.เราตรวจไม่พบคราบน้ำลาย น้ำกาม เอลลิส นิโคลตายทั้งยังซิง
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่
A selfish ejaculation, the fishy taste of sperm in the mouthความเห็นเเก่ตัวของการไม่อดกลั้น กับกลิ่คาวน้ำกามในปาก
Thanks to the Glades water, there's no semen, and without it, I can't identify your perpetrator.ต้องขอบคุณ เกลดส์ วอเตอร์ ไม่มีน้ำกามหลงเหลือเลย เมื่อไม่มีมัน เราก็ระบุตัวคนทำไม่ได้
Has seed ever taken hold?ได้ปล่อยให้น้ำกามค้างอยู่นานๆ มั๊ย
Then the difficulty lies not with the seed,งั้นปัญหาคงไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำกามแล้วล่ะ
Spilling his seed willy-nilly as he makes his way through that orgy.หลั่งน้ำกามโดยไม่ใส่ใจ ขณะที่เขามีสัมพันธ์สวาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำกาม
Back to top