ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าแขยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าแขยง*, -น่าแขยง-

น่าแขยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A creepy, pathetic, terrified mess, muttering to herself in the corner.น่าแขยง น่าสมเพท กระเซอะกระเซิง พึมพัมกับตัวเองในมุมห้อง
Uh, speaking of creepy social anomalies...แต่งตัวเป็นเด็กตูดหมึก เอ่อ พูดถึงสังคมที่น่าแขยงแบบแปลกๆ
But full of fresh blood, which is disgusting, like I'm a vampire. Mary, you complain too much.แต่มีเลือดใหม่เต็มตัว ซึ่งน่าแขยง อย่างกับฉันเป็นแวมไพร์
What happens when we're not on fake-cation and you wake up and realize this is real?ฉันเข้าใจแล้ว มันยาวแล้วก็น่าแขยง ของคุณไม่เห็นจำเป็นต้องใช้ลม มาเป่าให้ปลิวไปมาอย่างนั้นเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าแขยง
Back to top