ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าอัปยศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าอัปยศ*, -น่าอัปยศ-

น่าอัปยศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอัปยศ (v.) be shameful See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating Syn. น่าอาย, น่าขายหน้า
น่าอัปยศอดสู (adv.) shamefully See also: embarrassingly Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ,การสบประมาท,ความน่าอัปยศอดสู,สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious
English-Thai: Nontri Dictionary
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in pretending to love you, I do something awful.การเสแสร้งรักพระองค์ช่างน่าอัปยศ
You know, it's a shame.คุณก็รู้ มันช่างหน้าอัปยศมาก
Are you already congratulating each other on the disgrace of the Seok Ran Orchestra?คุณได้แสดงความยินดีกับเรื่องน่าอัปยศของ ซุกรันออเคสตร้า หรือยัง
I'm a mother with one child ordered to marry a girl he hates another banished abroad in disgrace and a third, whoring in public with an adulterer.ข้าเป็นแม่ของลูกที่โดนบังคับให้แต่งงานกับหญิงที่เขาเกลียด ..ส่วนอีกคนถูกไล่ไปอยู่ต่างประเทศ อย่างน่าอัปยศ.. ..และคนที่สามก็ต้องคบชู้ กับชายอื่นอย่างเปิดเผย
So it's a shame that we have to meet under these circumstances.ดังนั้นมันช่างน่าอัปยศอดสูที่เราต้องพบเจอ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้
You said that if I agreed to be your ass man, you wouldn't make Mike do any more humiliating jobs.คุณบอกว่าถ้าผมตกลง เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ คุณจะไม่ให้บิ๊กไมค์ ทำงานที่น่าอัปยศอีก
Should I grovel at your feet, begging you not to end a life of infamy and contempt?ข้าควรที่จะหมอบคลานไปที่เท้าของเจ้า แล้วขอร้ององค์ชายว่าอย่าตายจากชีวิตที่น่าอัปยศอดสูหรือ?
I have to see if it's okay before I do something... and I have to hold on 'til the very end even if it's humiliating and unjust.ฉันจะดูให้ดีก่อนที่จะทำอะไร... และฉันจะรอจนถึงที่สุด แม้ว่ามันจะน่าอัปยศและไม่ยุติธรรมก็ตาม
The nature of this disgraceful issue is entirely humiliating and unpleasant for Haeshin Group and myself.เรื่องน่าขายหน้าเช่นนี้ เป็นสิ่งน่าอัปยศอดสูสำหรับแฮชินกรุ๊ปและตัวฉัน
History shows dishonorable discharge from USMC in '04.ประวัติบอกว่าถูกปลดอย่างน่าอัปยศ จากหน่วยUSMCในปี04
A MURDERER'S SON IS A DISGRACE!(ไอ้ลูกฆาตกร น่าอัปยศ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าอัปยศ
Back to top