ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าลุ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าลุ้น*, -น่าลุ้น-

น่าลุ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าลุ้น (v.) wait expectantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ladies and gentlemen, what you're about to witness is a feat so daring so dangerous, even the great Houdini dared not attempt it.อย่าไปไหนล่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การแสดงที่ท่านกำลังจะได้เป็นประจักพยานในครั้งนี้นั้น \Mเป็นโชว์ที่น่าลุ้นระทึก
My bot against your bull, straight up.เราไม่ทำให้มันน่าลุ้นหน่อย หุ่นของชั้นเจอกับวัวของแก
Looks like we got a nice little hunting party.เป็นทีมไล่ล่าที่น่ารักน่าลุ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าลุ้น
Back to top