ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าลิ้มลอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าลิ้มลอง*, -น่าลิ้มลอง-

น่าลิ้มลอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าลิ้มลอง (v.) be appetizing See also: be palatable, be tasty, be flavorful Syn. น่ารับประทาน, น่าอร่อย Ops. น่าขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Predictable but appetizing. hey. - hey.คาดเดาได้แต่น่าลิ้มลอง ฉันขอถามนายบางอย่าง ที่ฉันอยากถามแบทแมนตัวจริง
Your porcelain neck, in the light of the full moon, too appetizing.คอที่งามดั่งเครื่องเคลือบของเจ้า ท่ามกลางแสงพระจันทร์เต็มดวง ช่างน่าลิ้มลองเหลือเกิน
Ooh, just the right amount of biscuit.โอ้ ช่างน่าลิ้มลองเหมือนบิสกิตเลยน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าลิ้มลอง
Back to top