ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าขายหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าขายหน้า*, -น่าขายหน้า-

น่าขายหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขายหน้า (v.) be shameful See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating Syn. น่าอาย
English-Thai: HOPE Dictionary
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
English-Thai: Nontri Dictionary
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
inglorious(adj) ไม่มีเกียรติ,ไม่มีชื่อเสียง,น่าขายหน้า,น่าอับอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Albert was a blemish on the face of Prince and Company.อัลเบิร์ตสร้างความอับอาย น่าขายหน้า ให้บริษัท ปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี
"But for a boy to look like a girl is degrading... 'cause you think that being a girl is degrading."เพราะคุณคิดว่าเป็นผู้หญิง น่าขายหน้า แต่ที่คุณอยากรู้ ว่าเป็นไง?
Humiliated, shamed,น่าขายหน้า น่าอับอาย
A disgrace. don't you think you're just sticking out too much?น่าขายหน้า ไม่เพียงแค่เรื่องผมของเธอนะ ไม่คิดว่าตัวเองแปลกแยกกับคนอื่นบ้างเหรอ?
How embarrassing. Yeh! Mr. Lefroy?น่าขายหน้าจริงๆ คุณเลอฟรอย คุณเลอฟรอย คุณเลอฟรอย
Well, that's a damn shame. I liked you.น่าขายหน้าจริงๆ ผมเคยชอบคุณ
So humiliating between men...น่าขายหน้าจริงๆ ระหว่างผู้ชายด้วยกันแท้ๆ...
It's embarrassing, all the... All this fuss.น่าขายหน้าจริงๆ วุ่นวายไปหมด
It's embarrassing. It's dead.น่าขายหน้าจริงๆ แบทหมด
I have no interest in going to a party-น่าขายหน้าจริงๆเลย ฉันไม่สนใจงานเลี้ยงหรอก
So embarrassing. Oh! Ooh!น่าขายหน้าชะมัด โอ้!
Who left the library like...?น่าขายหน้าชะมัด ใครทำให้ห้องสมุดเป็น
Shame to see her mixed up with a dog like karl.น่าขายหน้าที่เห็นเธอมาคบหา กับคนอย่างคาร์ล
Embarrassing is a better classification.น่าขายหน้าน่าจะเป็นคำที่เหมาะสมกว่า
And that's me talking!น่าขายหน้าสุดๆ ยิ่งกว่าฉันอีก!
What a shame!น่าขายหน้าแทนคนทั้งประเทศจัง
I think I'd remember. Oh, all right, you got me. It's the ugly, obnoxious, toothless loser... who got hammered and wouldn't leave you alone all night.คุณจำผมได้ มันน่ารังเกียจหน้าขายหน้า ที่ขี้ เมาคนหนึ่ง
That's my car!(บรรยาย) นี่มันน่าขายหน้า
Sorry about that. That's a little embarrassing.ขอโทษด้วย น่าขายหน้าจริงๆ
This is so weird and really embarrassing for me but I was wondering if you'd help me out with some money.มันประหลาดและน่าขายหน้านะ... แต่ฉันสงสัยว่าคุณพอจะช่วย เรื่องเงินได้มั้ย
This is the kind of dream ahคิดแล้ว โคตรน่าขายหน้าเลย ว่ะ
This is so humiliating. You're suppose to be with me.นี่มันน่าขายหน้ามาก เธอต้องอยู่กับฉันไม่ใช่หรอ
Oh, Christ. I sound ridiculous.พระเจ้า ฉันพูดอะไรน่าขายหน้าจัง
Because it's embarrassing, and they didn't find anything.เพราะมันน่าขายหน้า และพวกเขาไม่เจออะไร
OTHERWISE, WE'D HAVE TO MAKE THAT CALL OF SHAMEหรืออีกทางนึง เราก็ได้มีสิ่งที่น่าขายหน้า
Yeah, holding on to that dress, that wasn't easy for her.ใช่ ถือชุดนั้นไว้ตลอด มันไม่ง่ายเลยสำหรับเธอ มันหน้าขายหน้า มัน...
If one of those unsuspecting moms or dads does something embarrassing while you're on stage...ถ้ามีใครในพวกพ่อแม่ ทำอะไรน่าขายหน้าระหว่างที่เธออยู่บนเวที
I... [laughs] This is embarrassing.ฉัน... มันน่าขายหน้าล่ะ
It would have been awkward, embarrassing.มันน่าจะน่ากระอักกระอ่วน น่าขายหน้า
And she thinks they might find it awkwardหล่อนคิดว่าพวกเขาจะมองว่ามันน่าขายหน้า
Sir, I know Mr. Wayne is curious about how his trust fund gets replenished but, frankly, this is embarrassing.ท่านครับ, ผมรู้ว่าคุณเวนย์เค้ากังวลเกี่ยวกับ เงินลงทุนของเค้าจะถูกเติมเต็มอย่างไร ...แต่, พูดตรง ๆ นะครับ, แบบนี้มันน่าขายหน้า
This is embarrassingนี่มันน่าขายหน้า "ความโศกเศร้าและอ้างว้าง ฉันสงสัยว่า คุณจำฉันได้ไหม ความโศกเศร้าและอ้างว้าง... คุณคิดถึงฉันบ้างไหมที่รัก"
Stop it, Elinor. It's so silly to cry at happy endings.อย่านะ เอลินอร์ร้องไห้ตอน แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ย น่าขายหน้าจะตาย
Even if I have to live my life being ridiculed and humiliated, with both my hands covered in blood, without being able to accommodate Tae Baek Mountains in my heart,ถึงแม้ว่า ฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้น และน่าขายหน้า, ด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่เลือดไหลเต็ม, โดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็ค ไว้ในหัวใจของฉัน,
Well, that was fucking embarrassing, hm?นั่นมันน่าขายหน้ามากเลยรู้มั้ย
This situation has become an embarrassment for the entire police department;สถานการณ์ตอนนี้ กลายเป็นเรื่องน่าขายหน้าของกรมตำรวจเสียแล้ว
Even to step foot in that place is humiliating.แค่ต้องเหยียบเข้าไปในนั้น ก็น่าขายหน้าแล้ว
How much more embarrassed could she get?จะน่าขายหน้ากว่านั้นได้อีกซะเท่าไหร่
But the party that she threw was totally embarrassing.แต่ปาร์ตี้ที่เธอจัดก็น่าขายหน้ามากเลยนะ
If you faint here, it will really be embarrassing.ถ้าเธอเป็นลมที่นี่ มันน่าขายหน้านะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าขายหน้า
Back to top