ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นีออน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นีออน*, -นีออน-

นีออน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นีออน (n.) neon lamp See also: fluorescent light Syn. หลอดฟลูออเรสเซนต์
English-Thai: Nontri Dictionary
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
neon sculptureประติมากรรมนีออน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incandescentลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน [การแพทย์]
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
neon tube (n.) หลอดนีออน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This here's Neon, this is Joker.นี่ นีออน นี่โจ๊คเกอร์
There are compounds in this blood which never appear in human blood-- traces of mercury, neon, titanium, francium.มันมีสารประกอบในเลือด ที่ไม่เคยพบเห็นในเลือดมนุษย์-- ร่องรอยของปรอท นีออน 642 00:
Nion, get on that rope!นีออน กระโดดเกาะเชือกนั่น
They fixed their neon!พวกเขาคงนีออนของพวกเขา!
I thought about Sharon escaping the life-sapping neons of the supermarket...ผมคิดเรื่องชารอนหนีนีออน คร่าชีวิตของซูเปอร์มาร์เก็ต
Yes yes I love this kid there're beautiful like neon fire flies a neon fliesใช่ ใช่ ฉันรักเด็กคนนี้ว่ะ มันสวยมาก ชอบไฟนีออนบิน นีออนบิน
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้
So what do you think... neon tetras or zebra fish?งั้นคุณคิดว่าจะเป็นปลานีออน หรือปลาม้าลายดีล่ะ?
[Laughing] Oh, please. You are a neon sign.ขอที \ อ่านคุณน่ะ ง่ายเหมือนอ่านป้ายไฟนีออน
Mrs. Latham, the first machine I turn on in the morning is the helium-neon laser, 'cause it needs to warm up.คุณนายแลแธม อุปกรณ์แรกที่ผมเปิดในตอนเช้า คือฮีเลียมนีออน เลเซอร์ เพราะมันต้องอุ่นเครื่อง
I'm walking around with a neon sign on my forehead, flashing "Guilty, guilty,"ฉันเดินไปรอบๆพร้อมกับป้ายไฟนีออนบนหน้าฝาก กระพิบเป็นคำว่า "รู้สึกผิด รู้สึกผิด"
Well, this guy hit me over the head with a neon sign.ไอ้คนนี้ตีหัวผมด้วยป้ายนีออน
How come the fluorescents are on? Can we kill that, please?ไฟนีออนยังเปิดอยู่ได้ไง เราปิดได้ไหม
It had a red awning and this broken neon sign, and he was screaming in pain.มันมีกันสาดสีแดง และป้ายสัญญาณไฟนีออนหักๆ และเขากำลังตะโกนร้อง ด้วยความเจ็บปวด
Last bar had a red awning and a neon sign.บาร์เมื่อกี้ มีผ้าใบสีแดง แล้วก็ป้ายไฟนีออน
The lighting is, of course, a challenge and I don't know if all this neon is the answer.ที่เรื่องการใช้แสง แน่นอนว่า เป็นเรื่องท้าทาย และก็ไม่รู้ว่า หลอดนีออนพวกนี้จะเป็นคำตอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นีออน
Back to top