ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายอำเภอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายอำเภอ*, -นายอำเภอ-

นายอำเภอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายอำเภอ (n.) sheriff See also: district-chief officer
English-Thai: HOPE Dictionary
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ,รองนายอำเภอ,รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.
viscount(ไว'เคานทฺ) n. ขุนนางที่มีอันดับต่ำกว่าท่านearlแต่สูงกว่าท่านbaron,รองท่านearl,รองท่านcount,นายอำเภอ
English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน
sheriff(n) นายอำเภอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sheriffนายอำเภอ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheriff (n.) นายอำเภอ
lawman (n.) ผู้รักษากฎหมาย เช่น นายอำเภอหรือตำรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, sheriff. 24 hours.ก็ได้ นายอำเภอ 24 ชั่วโมง
Come on, Sheriff. There's a kid over in that house who needs us.มาเร็ว นายอำเภอ เด็กบ้านนั้นต้องการ พวกเราอยู่
Dan, this is Marshal Will Doane.แดน นี่.. นายอำเภอ วิล โดอัน
She has what I have, Marshall, so on a very basic level, it is my fault!เธอมีในสิ่งที่ฉันมี นายอำเภอ โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นความผิดของฉันเอง
Just because Axel... wants to think that I did it... doesn't mean that I did.ฉันขอโทษ นายอำเภอ มีอะไร เจอเบนแล้ว
Stay behind me.อ้อ ค่ะ นายอำเภอ เธอพึ่งออกไปเมื่อกี้นี้เอง
I'm fine, Sheriff. Just really glad to see you.ไม่เป็นไรครับ นายอำเภอ ดีใจที่เจอคุณ
Gators must have got her by now. Right, Sheriff?จระเข้ จะต้อง ได้มี เธอ ตอนนี้ ขวา นายอำเภอ ?
I mean, heck, Sheriff, you may have been the last one to see her.ฉัน หมายถึง ห่า นายอำเภอ คุณอาจ ได้รับ คนสุดท้ายที่จะ ได้ เห็นเธอ
No, Sheriff, I just found out about it myself.ไม่มี นายอำเภอ ฉัน เพียงแค่ พบ ข้อมูลเกี่ยวกับ มันด้วยตัวเอง
Does that hurt, Sheriff?ไม่ เจ็บ ที่ นายอำเภอ ?
Hey, look. It's sheriff Andy Taylorเฮ้ ดูนี่สิ นายอำเภอ แอนดี้ เทเลอร์
And, uh, I'm sure Sheriff Dearborne would love to answer it for you.และผมแน่ใจว่า นายอำเภอ เดียร์บอร์น ต้องอยากตอบคำถามนี้แน่ๆ
I'm already the best cop you got, Sheriff Andy Bellefleur.ผมพร้อมที่จะเป็นตำรวจแบบคุณ นายอำเภอ แอนดี้ เบลเฟลอร์
Eric Northman, Sheriff, Louisiana area 5.อีริค นอร์ทแมน นายอำเภอ หลุยเซียน่า เขต 5
Oh. Renard Parish Sheriff's Department.ได้ นายอำเภอ Renard Parish
Sorry, chief. Didn't know you were there.ขอโทษค่ะ นายอำเภอ ไม่รู้ว่าคุณนอนอยู่ตรงนั้น
Listen, sheriff. Your town is in danger.ฟังนะ นายอำเภอ เมืองของคุณตกอยู่ในอันตราย
You know, that sheriff out in Podunk was a decent guy.คุณรู้อะไรไหม นายอำเภอ ที่ประจำที่โบดังค์เปรียบเสมือน คนตายไปแล้ว
Hey, Sheriff. Yeah.เฮ้ นายอำเภอ ใช่ครับ
Too bad, Sheriff. I'm a married man.ไม่เท่าไหร่นี่ นายอำเภอ ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะ
Well, it's his loss, Sheriff. He can't hurt you no more.ใช่เพราะเขานั่นแหละ นายอำเภอ เขาไม่เคยได้แคร์อยู่แล้วนี่
Come on, chief. I am done. I'm gonna die here, no matter what.เอาน่า นายอำเภอ ฉันจบแล้ว ไม่ว่ายังไงฉันขอตายตรงนี้
What do you say, Sheriff?คุณคิดว่าไง , นายอำเภอ ?
Congratulations, sheriff. Ahh. Samuel Colt?ยินดีด้วยนะ นายอำเภอ อ่า แซมมวล โคลท์
I like you, Jack, but we need Sheriff Pruitt back.ฉันชอบคุณ แจ็ค แต่เราต้องการ นายอำเภอ พรูอิท กลับมา
You are here, Sheriff Northman, because I have been given orders to sentence you to the true death.นายอยู่ที่นี่, นายอำเภอ นอร์ธแมน ก็เพราะว่า ฉันได้ออกคำสั่ง ตัดสินโทษนาย ให้ได้รับโทษ ความตายที่แท้จริง
Who do you think? The sheriff, your dad!- จะใครอีกล่ะ นายอำเภอ พ่อเธอไง
You see, the sheriff, the woman we elected to keep our families safe and town secure has a vampire for a daughter.เห็นรึยังครับทุกคน นายอำเภอ ผู้หญิงที่พวกเราเลือกขึ้นมารับตำแหน่ง เพื่อปกป้องครอบครัวของเรา และรักษาเมืองให้ปลอดภัย มีลูกสาวเป็นแวมไพร์
Look, sheriff, I know this is emotional, but it's also not over.ฟังนะ นายอำเภอ ผมรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสะเทือนใจ แต่มันยังไม่จบนี่
Or the sheriff, your best friend's father?หรือ นายอำเภอ พ่อของเพื่อนซี้นาย?
Liz Forbes, my favorite sheriff.ลิซ ฟอร์บส์ นายอำเภอ คนโปรดของผม
What are you, Lone Wolf McQuade?คุณเป็นอะไร นายอำเภอ โลน วูล์ฟ แม็คเควดงั้นเหรอ
Hey, sheriff. Hey, dad.เฮ้ นายอำเภอ เฮ้ พ่อ
And, Sheriff, that distinctiveness might show itself in other ways.และ นายอำเภอ ความพิเศษแบบนั้น ต้องแสดงออกมาให้เห็นกันบ้าง
Jim here talked to Wanda Sullivan's neighbors--จิมไปคุยกับเพื่อนบ้านของ วานด้า ซัลลิแวน นายอำเภอ ตอนที่คุณพูดถึงชาร์ลี ฟิกก์
Bertram, Sheriff McAllister, and Reede Smith.เบอร์แทรม นายอำเภอ แม็คอลิสเตอร์ และรีด สมิธ
This truck don't go a mile over 50, Sheriff.รถบรรทุกนี้ไม่ได้ไปไมล์กว่า 50 นายอำเภอ ตอนนี้คุณกำลังขับรถบรรทุกที่ แตกต่างกันในเช้าวันนี้
Sheriff, your services are not wanted nor needed.นายอำเภอ การบริการของคุณ ไม่มีความจำเป็น
Chief, I need to talk to you.นายอำเภอ ขอคุยด้วยหน่อยครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายอำเภอ
Back to top