ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายร้อย*, -นายร้อย-

นายร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายร้อย (n.) lieutenant
English-Thai: HOPE Dictionary
cadet(คะเดท') n. นักเรียนโรงเรียนนายร้อย,เด็กฝึกงาน,น้องชาย, See also: cadetship n. cadetcy n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cadet(n) นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,นักเรียนนายทหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won the Silver Whistle Award at the cadet and have received numerous kudos as an officerผมได้รางวัลนกหวีดเงิน สมัยเรียน ร.ร. นายร้อย ได้รับคำชมเชยมากมายตอนที่เป็นนายตำรวจ
Captain, lieutenant, a pair of soldiers, and the pawn.กัปตัย นายร้อย ทหาร 2 คน และตัวเบี้ย
I also went to the cadet schoolฉันก็เรียนโรงเรียนนายร้อยมาเหมือนกันนะ
I joined the cadet school in 1994ผมเคยเรียนโรงเรียนนายร้อย ปี 1994
I am in police club I am just graduate actuallyผมอยู่ รร.นายร้อยตำรวจ ผมเพิ่งเรียนจบ
I could use a trusty lieutenant. I do have over 65 proposals.หนูคงใช้แผน นายร้อยผู้ซื่อสัตย์ หนูมีมากกว่า 65 แผน
I was such a fan that in 1995, I traveled ten hours by bus to a sci-fi convention in Jackson, Mississippi, wearing my star flee academy cadet uniform in order to meet Wil Wheaton and get him to autographจนปี 1995 ฉันนั่งรถบัส 10 ชม. ไปนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในแจ๊คสัน มิสซิสซิปปี้ ใส่ชุดนายร้อยสถาบันสตาร์ฟรีทของฉัน
So, you're a cadet, your studying. What's your focus?โทษนะรูปหล่อ คุณเป็นนักเรียนนายร้อย กำลังเรียนด้านไหนอ่ะ
Teddy's been a maritime deck cadet since he was 9.เท็ดดี้เข้าโรงเรียนนายร้อยทหารเรือ ตั้งแต่ 9 ขวบ
You and Ramsay both graduated from Annapolis.คุณกับแกรมซีทั้งคู่จบโรงเรียนนายร้อยAnnapolis
No way. Lieutenant no tech?ไม่มีทาง นายร้อยที่ไม่ใช้เทคโลยีน่ะนะ
So they probably would have been considered lieutenants.บางทีพวกเขาอาจจะถูกเลือกให้เป็นนายร้อย
We need to have the Irish cadets.- ต้องใช้นักเรียนนายร้อยไอริช
Yes. The Irish cadets, for the funeral.ต้องใช้นักเรียนนายร้อยไอริชในงานศพ
You seem to be surrounded by new cadets.คุณดูเหมือนจะถูกล้อมรอบด้วย นักเรียนนายร้อยใหม่
I was at boarding school, military academy...ผมอยู่โรงเรียนประจำ โรงเรียนนายร้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายร้อย
Back to top