ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานเป็นปี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานเป็นปี*, -นานเป็นปี-

นานเป็นปี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานเป็นปี (adv.) yearlong See also: all year round, year-round
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His soul has been in there for a year, and I understand that it's... damaged.วิญญาณของเขาอยู่ในนั้น นานเป็นปี และผมเข้าใจว่ามัน... เสียหาย
They've been in love for years, years!พวกเขารักกันมานานเป็นปี และเป็นปี
Stopped keeping in touch over a year, that's bad.ไม่ติดต่อมานานเป็นปี มันแย่มากนะ
We ate lunch in here for a year.เราเข้ามากินข้าวเที่ยงที่นี่นานเป็นปีนะ
YOU HAVEN'T CALLED ME THAT IN YEARS.แกไม่ได้เรียกฉันแบบนั้น มานานเป็นปีแ้ล้ว
I CAN'T WAIT ANYMORE. THIS COULD TAKE MONTHS, A YEAR.ไม่ พ่อรอต่อไปไม่่ไหวแล้ว มันอาจจะเป็นเดือน หรือนานเป็นปี
Most of 'em have been underwater for years.ส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำมานานเป็นปี แต่บางส่วน
And they are points that are going to take me years to analyze.ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นานเป็นปี
I haven't touched a deck in years.ผมไม่ได้แตะไพ่มานานเป็นปีๆ แล้วล่ะ คุณ ดูมือผมสิิ
DaveWilliams had been planning the murder for years.เดฟ วิลเลี่ยม วางแผนการการฆาตกรรมมานานเป็นปี
We just got a file from Costa Gravas detailing all of their interactions with the Volkoff Organization over the years.เราเพิ่งได้รับไฟล์จาก คอสตากราเวียร์ รายระเอียดมั้งหมดของ การติดต่อของพวกเขา กับ วอร์คอฟ องค์กรที่มีมานานเป็นปี
This is quite the reunion. It's been years since we were all under the same roof.เหมือนงานคืนสู่เหย้าเลยนะ นานเป็นปีแล้วมั้งที่ไม่ได้มายืนอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน
I haven't been receiving subsidy for you for a year. Do you hear me?ฉันไม่ได้รับเงินสนับสนุนของนายมานานเป็นปีแล้ว นายได้ยินฉันพูดไหม?
At first, but that was like, a year ago.ในตอนแรก แต่มันก็นานเป็นปีแล้ว
The woman took her punishment for the past year with no complaints.มานานเป็นปี โดยไม่มีบ่น
♪ It feels like years#ช่างรู้สึกว่ามันยาวนานเป็นปีๆ#
♪ Little darling, it seems like years ♪#สุดที่รัก ช่างดูเหมือนนานเป็นปี#
♪ It seems like years since it's been clear ♪#รู้สึกเหมือนว่านานเป็นปี ตั้งแต่ลมหนาวพัดมา#
You seem to have an appreciation for the greats. I idolized him for many years. And now?ผมนับถือเขานานเป็นปี และตอนนี้?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานเป็นปี
Back to top