ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานาชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานาชาติ*, -นานาชาติ-

นานาชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานาชาติ (n.) various nations See also: all the nations, various countries, all the countries Syn. นานาประเทศ
นานาชาติ (adj.) international See also: internat. Syn. นานาประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
world's fairn. การแสดงสินค้านานาชาติ,นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blent Blendน้ำมันดิบเบรนน้ำัมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือของอังกฤษ ซึ่งราคาของน้ำมันดิบเบรนใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันนานาชาติด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมันตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ
On the International Space Station having a 3-way with Hillary Clinton and Sarah Palin.ฉันอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ อยู่กันทั้งหมดสามเสือสาว ฮิลลารี คลินตัน และซารา พาลิน
National affairs? There are scholars like you to sort it outนานาชาติเหรอ เด็กเรียนอย่างแกนี่คิดจะหาแต่กำไรท่าเดียวเลยนะ
Now we have half a country, so what are we afraid of?นานาชาติให้การสนับสนุนหยวนซื่อไข่
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ
What's so national security about this?ความปลอดภัยนานาชาติเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยหรอ
National security, huh?หน่วยรักษาความปลอดภัยนานาชาติ หืม?
Sheremetyevo International Airport, Moscow, Russiaสนามบินนานาชาติเชอร์เมตเยโว มอสโคว์ รัสเซีย
All connecting international flights will be listed on arrival.ท่านสามารถตรวจสอบ เที่ยวบินนานาชาติได้ที่บอร์ด
To build up this international organization called the United Nations,เพื่อสร้างองการนานาชาติ เรียกว่า องกรสหประชาชาติ
Have information from the National court come in?มีข่าวจาก สนามกีฬานานาชาติ เข้ามาหรือเปล่า?
I had entered the national competition when I wasted my youth and even won a gold medal.ผมเคยเข้าแข่งขันนานาชาติเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น และก็ชนะได้เหรียญทองมาด้วย
Welcome to Miami International Airport.ยินดีต้อนรับสู่ สนามบินนานาชาติ ไมอามี่
National affairs are important too.ถึงระดับนานาชาติเลยทีเดียว
Untill today, the martial art develop internationalจนถึงทุกวันนี้ ศิลปะการต่อสู้ ได้ถูกพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ
And also "One Piece" lately anyways he's a famous producer and he has won international awards and we want to ask him to work on this CM but why am I here?แล้วก็ วันพีซ เค้าเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาก และเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว แล้วเราก็จะขอให้เขาช่วยงานนี้
Guys like Michael Jackson, international rock stars they pay millions for this stadium.ไมเคิล แจ๊คสัน ร็อคสตาร์ระดับนานาชาติ จ่ายค่าเช่าเป็นล้าน
International disputes were buffered by a breed of genetically engineered... humans cal/ed bioroids, who were designed never to feel anger or hatred.เหล่านานาชาติโต้เถียงถึงผลกระทบ จากการกำเนิดจากพันธุวิศกรรม... . ...มนุษย์ ซึ่งถูกเรียกว่าไบโอรอยด์ ผู้ถูกออกแบบเพื่อไม่ให้รู้สึกถึงความโกรธหรือเกลียดชัง
One of the topics at the peace conference... is your desire to enhance surveillance... by controlling international satellite systems... is it not?นั่นคงเป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประชุมสันติภาพ... ...คุณต้องการที่จะเพิ่ม การควบคุมที่เข้มงวด... ...โดยการควบคุมระบบดาวเทียมนานาชาติ
These pictures were released of the Englishman eleived to have abducted the son of Cannes Film Festiva Jury member Emil Dechevskyนี่คือชายชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย ลักพาตัวลูกชายของหนึ่งในผู้ตัดสินงานเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติแห่งคานส์ คุณเอมิล เดเชฟสกี้
Honey the best oncologist, I mean, not even just in New Mexico but one of the top 10 in the entire nation his name is Dr. Delcavoli and we see him on Friday.ที่รัก หมอเนื้องอกวิทยาฝีมือดีที่สุด ไม่ได้มีอยู่แค่นิมเม็กซิโก แต่ 1 ใน 10 ระดับนานาชาติ
Detecting 76% probability valid threat at Los Angeles International Airport.ที่สนามบินนานาชาติ ลอสแองเจลิส
We are now approaching Dayton International Airport.ขณะนี้ เรากำลังเข้าสู่ สนามบินนานาชาติ เดย์ตัน
Multinational corporation. Secret biological research.ความร่วมมือนานาชาติ ในการวิจัยทางชิวะภาพอย่างเป็นความลับ
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป
Who exactly is Shin Tae Hwan to go internationally.ใครคือชินแทฮวาน ที่ไปถึงระดับนานาชาติได้.
Perhaps you'd like to join our excursion to Montreal for the internationals?บางทีคุณอาจจะสนใจ ไปงานหมากรุกนานาชาติที่ มอลทรีออล
There was a lot of international pressure on us at the time.มีนานาชาติ กำลังกดดันเราอยู่
We're coming to you from the entrance of District 9 as today, Multi National United sets out to relocate approximately 1.8 million alien residents from their homes.เรากำลังรายงานจากทางเข้าเขต 9 ขณะนี้ นานาชาติได้เริ่มออกเดินทาง เพื่อที่จะย้ายถิ่นฐาน ของพวกเอเลี่ยนประมาณ1.8ล้านตัวจากบ้านของพวกมัน
I want the International Task Force mobilized and ready to go in five minutes.ผมต้องการให้ติดต่อกองกำลังนานาชาติ และเตรียมรถให้พร้อมใน5นาที
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้
Captain, I want a prelaunch briefing.ทีมงานนานาชาติ พร้อมแล้วครับ
To save the human race we have an obligation to stick to this plan which every nation on this flotilla has signed up for.และในคำสั่งให้รักษามนุษย์ชาติ เรามีหน้าที่ต้องทำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเรือรบนานาชาติต่างก็รู้กันดี
Haven't we seen the result of such violations both internationally and domestically, case in point, would be Dave v McDonough doc #0413825เรายังไม่เคยเห็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ยกตัวอย่างคดี เดฟ กับ แมคโดนัลด์ คดีหมายเลข #0413825
We're chilling at the International Magician's Convention which is a dope chance to tip my hat to the wicked cats who came before me.ตอนนี้ เราอยู่ที่หอประชุมนักมายากลนานาชาติ และนับเป็นโอกาศอันดี ที่จะกล่าวทักทายผู้ที่มาถึงก่อนผม
Good-bye doing vodka shots with Kate Moss, and hello to sipping international coffee with you girls.ลาก่อน ก๊งว้อดก้ากับเคท มอส และ สวัสดี กับการจิบกาแฟนานาชาติกับพวกคุณ
It's the stress that kills them.ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติใน บัลติมอร์
You're on international soil.คุณกำลังยืนอยู่บนพื้นที่นานาชาติ
Not long ago, she passed the French International Lawyer exam.เมื่อไม่นานมานี้ เธอก็ยังสอบผ่านเป็นนักกฏหมายนานาชาติฝรั่งเศษอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานาชาติ
Back to top