ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางกำนัล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางกำนัล*, -นางกำนัล-

นางกำนัล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางกำนัล (n.) lady-in-waiting See also: maid of honour Syn. นางใน, นางข้าหลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
maid of honor (n.) นางกำนัล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Things yangban, jungin (lower middle), yangin (higher middle)... and baekjeong (butcher/ slave) Are allowed to do are all differentขุนนาง นางกำนัล พ่อค้า และไพร่ มีฐานะที่แตกต่างกัน
Sansa's maid saw you with her.นางกำนัลของซานซ่าเห็นนางอยู่กับท่าน
And Eunuch Park's back too?นางกำนัลปาร์กมาด้วยรึเปล่า
All of the workers in the food dept and eunuchs are unavailableนางกำนัลฝ่ายจัดซื้อออกไปข้างนอก ไม่มีใครอยู่เจ้าค่ะ
Eunuchs have asked to prepare seafood soup for tomorrow so I need to buy some from Seogang with Eunuch Parkเรื่องสำคัญอะไร ฝ่ายในบอกพรุ่งนี้เช้าให้ตั้งเครื่องอาหารทะเล ข้ากับนางกำนัลปาร์กจะไปหาซื้อที่ซอคังเจ้าค่ะ
Lady Han told me that she was going to Seogang with Park It's true.อะไรนะ ก็ฮันซังกุง บอกว่าจะไปซอคังพวกนางกำนัลปาร์กหนิ
She told me that the King wanted some fish and... she had asked Park to go with herจริงหรอค่ะ จริงสิ นางกำนัลปาร์กบอกว่าฝ่าบาทประสงค์จะเสวยอาหารทะเลสด จึงไปซื้อด้วยกัน
I just came from meeting Eunuch Parkเอ เมื่อกี้ข้าเพิ่งเห็นนางกำนัลปาร์กเพิ่งเดินมาทางนี้นี่นา
Then are there two Eunuch Parks for the King's Kitchen?อะไรกันหนิ เดียวนี้ในวังมีนางกำนัลปาร์กสองคนแล้วรึไง
She's a courtier.อืม.. เธอเป็นนางกำนัล
Courtiers seldom go down to the lower town.พวกนางกำนัลส่วนใหญ่จะไม่ไปที่แถบสลัม
The queen offers her ladies a broad education.พระราชินีให้การศึกษาแก่นางกำนัล อย่างกว้างขวางเพคะ
Two former ladies of mine.อดีตสองนางกำนัลของข้า
The situation is worsening. They have taken her palace maidens for now.สถานการณ์กำลังเลวร้าย เขาเอาตัวนางกำนัลของนางไปแล้ว
Please release my attendants that were taken in by the Tribunal for questioning.ได้โปรดปล่อยนางกำนัลของหม่อมฉันที่ถูกกรมอาญา จับตัวไปสอบสวนด้วยเพคะ
So if you really want to do your duty, then go back and take care of the remaining girls.ถ้าเจ้าอยากจะทำหน้าที่ของเจ้าละก็ จงกลับไปและดูแลบรรดา นางกำนัลที่เหลือของเจ้าซะ
Maybe one day soon, you'll be my maid of honor, too.บางที่ซักวัน เธอาจจะเปนนางกำนัลของฉันด้วย
It's Court Lady's Secret Appeal. Book 1นี่มันเป็นหนังสือเคล็ดลับเสน่ห์นางกำนัลเล่ม1เชียวนะ
NaIn(courtlady)So-Yi,thepatternofbracelet .นาอิน(นางกำนัล) โซยี ลวดลายของสร้อย
That is why I will put the court lady in the middle for now.ข้าถึงเอานางกำนัล ไว้ตรงกลางก่อน
I have a royal minder who watches my every move.ฉันมีนางกำนัลคอยจับตาดูอยู่ทุกฝีก้าว
I would love to help, but I've suddenly got this royal... pain in the ass from Monaco who's watching my every move, so I don't think it's such a good idea for me to bring her to Chuck's.ต้องไปงานเลี้ยงโมรอคโคน่าเบื่อนั่น แล้วยังนางกำนัลที่คอยจับตาดูฉันตลอดเวลา ดังนั้น ฉันคิดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดี
When the palace attendant brings the dried persimmons, get up and personally accept them from the attendant.เมื่อนางกำนัลนำลูกพลับตากแห้งมา ขอให้เจ้านำลูกพลับนั้นมาให้องค์ชาย
When the palace ladies leave your room, distract the Crown Prince.เมื่อนางกำนัลออกไปจากห้อง ให้เจ้าเบนความสนใจขององค์ชาย
Could he be bringing one of his girls?เป็นไปได้ไหมที่เขาจะพานางกำนัลไปด้วย
So I'm guilty of being seen with my own wife's handmaiden.ฉะนั้นข้ามีความผิดฐานถูกพบเห็น อยู่กับนางกำนัลของภรรยา
I was handmaiden to his wife Lady Sansa.ข้าเป็นนางกำนัลของภรรยาเขา ท่านหญิงซานซ่า
Why would he reveal such plans to his wife's maid?ทำไมกันเขาถึงจะเปิดเผย แผนแบบนี้ให้กับนางกำนัลของภรรยา
I wasn't just her maid.ข้าไม่ได้เป็นแค่นางกำนัลของนาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางกำนัล
Back to top